21 października 2022 r. na terenie Aresztu Śledczego w Warszawie-Białołęce gościła delegacja Sędziów i Prokuratora z Hiszpanii realizowana w ramach programu Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (ETJN).

Spotkanie rozpoczęła ppłk Aneta Maicka – Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Warszawie-Białołęce. W kolejnej części wizyty, Sędziowie wraz Prokuratorem z Hiszpanii w towarzystwie Kierownika Działu Ochrony wizytowali oddział terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od alkoholu, ośrodek diagnostyczny, celę mieszkalną, pole spacerowe, a także oddział mieszkalny dla skazanych uczniów oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego.

W trakcie wizyty zaprezentowano również formy i metody oddziaływań penitencjarnych, w tym program Praca dla więźniów, nauczanie, terapię, udział w specjalistycznych programach readaptacji społecznej oraz współpracę ze środowiskiem zewnętrznym. W tego typu wizytach wrażenie robi także pojemność jednostki, kwestie ochronne, jak również topografia jednostki. Była to także okazja do wymiany doświadczeń w zakresie wykonywania kary pozbawienia wolności. 

Opracowanie: kpr. Olga Żebrowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej