Wakacje to dla jednych czas na odpoczynek, zaś dla innych idealny moment na pozyskanie dodatkowego zatrudnienia. Dla tegorocznych maturzystów to także czas na podejmowanie decyzji  o wyborze studiów, czy ścieżki zawodowej.

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych to klucz do rozwoju oraz satysfakcji z wykonywanej pracy. Nie zawsze koniecznością jest podjęcie studiów dziennych, by po latach uzyskać stabilizację życiową. Służba Więzienna oprócz stabilnej pracy, daje także możliwość rozwoju. Funkcjonariusze Służby Więziennej to zespół ludzi wielu specjalizacji, realizujących różne zadania i dlatego cały czas dbamy o ich doskonalenie zawodowe, kierujac na specjalistyczne szkolenia, kursy oraz studia w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości. Bogata oferta szkoleniowa stwarza możliwość zdobycia nowych umiejętności, pogłębienia wiedzy i doświadczenia w różnych dziedzinach. Dzięki służbie w Służbie Więziennej można pracować i doskonalić się jednocześnie. Warto wspomnieć, o możliwości uzyskania 21 dni urlopu szkoleniowego dla funkcjonariuszy podnoszących swoje wykształcenie w trakcie pełnienia służby.

W odpowiedzi na pytania o początkach w służby należy dodać, że każdy po przyjęciu do służby odbywa szkolenie wstępne, składające się ze wstępnej adaptacji zawodowej, kursu przygotowawczego oraz praktyki zawodowej. Dzięki temu funkcjonariusz posiada wiedzę teoretyczną i gotowy jest nabywać doświadczenie. Po ukończeniu szkolenia wstępnego funkcjonariusze korzystają z kolejnych możliwości edukacyjnych w ramach doskonalenia zawodowego. W zależności od zajmowanego stanowiska, są to szkolenia przygotowujące do zajmowania wyższych stanowisk służbowych czy też szkolenia z zasad kierowania zespołem ludzkim, z zakresu programów resocjalizacji osób pozbawionych wolności, szkoleń dla dowódców zmian i oddziałowych działów ochrony, statystyków działu ewidencji, przewodników psów służbowych i wielu innych. W Areszcie Śledczym w Warszawie – Białołęce zespół składa się zarówno z młodej kadry, jak również pełnych wiedzy i doświadczenia funkcjonariuszy, którzy służą pomocą i wdrażają nowo przyjętych funkcjonaiuszy.

Oprócz samorozwoju i satysfakcji ważne są kwestie finansowe i te, dające zadowolenie z wyboru zawodu.

Wstępując w szeregi Służby Więziennej, zapewniamy m.in.:

 • atrakcyjną i ciekawą pracę;
 • wynagrodzenie płatne pierwszego dnia miesiąca;
 • pensję na start w wysokości ok. 3937,57 zł na rękę dla osób poniżej 26 roku życia i 3669,57 zł na rękę dla osób powyżej 26 roku życia;
 • nagrodę roczna, tzw. trzynastkę
 • nagrody uznaniowe;
 • możliwość ubiegania się o zapomogę finansową;
 • nagrody jubileuszowe;
 • ryczałt za dojazd do służby;.
 • prawo do kwatery służbowej lub prawo do lokalu mieszkalnego w służbie stałej;
 • równoważnik za brak lokalu mieszkalnego;
 • pomoc finansową na uzyskanie lokalu;
 • dofinansowanie do wypoczynku dla funkcjonariusza i członków jego rodziny;
 • zasiłek na zagospodarowanie w wysokości jednomiesięcznego uposażenia przy przejściu do służby stałej
 • dodatkowe wynagrodzenie za zastępstwa;
 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • zróżnicowany system szkoleń;
 • urlop w wymiarze 26 dni.

Jednak zanim nastąpi mianowanie, konieczne jest pozytywne przejście postępowania kwalifikacyjnego. W pierwszej kolejności w jednostce macierzystej lub w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej zostaną sprawdzone formalne warunki przyjęcia do służby w Służbie Więziennej oraz zweryfikowane kwalifikacje, kompetencje i przydatność do jej pełnienia. Kolejno następuje dalsza część rekrutacji.

O etat w Służbie Więziennej mogą ubiegać się osoby posiadające co najmniej średnie wykształcenie! Nie trzeba czekać na wyniki matur, wystarczy świadectwo ukończenia szkoły średniej. Już po ukończeniu szkoły średniej można aplikować! Dzięki różnorodności stanowisk przyjmujemy osoby po ukończeniu niemal każdego kierunku studiów. Najczęściej są to resocjalizacja, bezpieczeństwo narodowe, ale też finanse, kierunki pedagogiczne, psychologiczne, medyczne, pielęgniarskie czy inżynierskie.

Służba Więzienna przygotowała specjalną zakładkę dla każdego zainteresowanego pracą w tej jakże ważnej formacji mundurowej. Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi ofertami pod linkiem: https://sw.gov.pl/rekrutacja  i do obserwowania naszych mediów społecznościowych, na których publikujemy aktualne newsy z Aresztu Śledczego w Warszawie – Białołęce.

Facebook

Twitter

 

Chcesz służyć Rzeczpospolitej Polskiej?

 

Chcesz chronić społeczeństwo?

Chcesz pomagać innym?

Stawiasz na rozwój osobisty?

Cenisz dobrą atmosferę w pracy?

Szukasz stabilizacji?

Lubisz wyzwania?

Zostań funkcjonariuszem Służby Więziennej! Zostań jednym z nas!

 

Zdjęcia i tekst: kpr. Olga Żebrowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej