W dniu dzisiejszym grochowski areszt gościł studentów – członków Naukowego Koła Kryminalistyki i Kryminologii Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie.

Przybliżenie studentom specyfiki służby oraz codziennych obowiązków funkcjonariuszy stanowi praktyczną formę zapoznania młodych ludzi z możliwościami jakie oferuje nowoczesna Służba Więzienna. Wizyty studyjne każdorazowo stanowią praktyczny element merytorycznego wsparcia procesu dydaktycznego studentów uczelni wyższych. Ideą towarzyszącą podejmowanym przez funkcjonariuszy SW przedsięwzięciom jest otwarta komunikacja zewnętrzna. Formacja informuje, motywuje i edukuje zarówno młodzież szkół średnich jak i wyższych. Inicjowanie działań promujących zatrudnienie w tej trudnej lecz ciekawej pracy najskuteczniej odbywa się poprzez przekazywanie wiedzy ustami i przykładem doświadczonych praktyków.

Podczas spotkania studenci poznali podstawowe akty prawne regulujące odbywanie kary pozbawienia wolności oraz stosowanie tymczasowego aresztu. Funkcjonariusze działu penitencjarnego opowiedzieli o pracy wychowawczej oraz przybliżyli zasady funkcjonowania polskiego systemu penitencjarnego. Ponadto gości zapoznano z prowadzonymi w jednostce oddziaływaniami i realizowanymi programami resocjalizacji a także formami zatrudnienia więźniów zarówno na terenie, jak i poza terenem jednostki.

Tekst i zdjęcia: por. Ewa Smolińska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej