20 grudnia 2017 roku w Areszcie Śledczym w Warszawie-Grochowie odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej „Kobietom Internowanym i Osadzonym w Areszcie Śledczym Warszawa Grochów (Olszynka Grochowska)”.

Gospodarzem miejsca, gdzie odbyła się uroczystość, był Dyrektor Okręgowego Służby Więziennej w Warszawie płk Zbigniew Brzostek oraz Dyrektor Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie ppłk Wojciech Zaręba.

W uroczystości zorganizowanej przez Stowarzyszenie Kobiet Internowanych, Więzionych, Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Mazowsze i Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych udział wzięli m.in. przedstawiciele władz państwowych, w tym Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek, Naczelnik Wydziału ds. Służby Więziennej w Ministerstwie Sprawiedliwości Witold Mazurek, osoby represjonowane z powodów politycznych, działacze opozycji antykomunistycznej, przedstawiciele instytucji i urzędów centralnych, Biskup Diecezjalny Warszawsko-Praski Romuald Kamiński oraz duchowieństwo, przedstawiciele służb mundurowych, resorów Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Obrony Narodowej oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele związków i stowarzyszeń kombatanckich, szkół oraz zaproszeni goście.

Obchody uroczystości uświetnił udział asysty honorowej i pocztów sztandarowych Służby Więziennej, Komendy Stołecznej Policji oraz poczty sztandarowe organizacji pozarządowych i szkół. Przybyłe delegacje złożyły wieńce i wiązanki, trębacze odegrali sygnał „Słuchajcie Wszyscy”.

Obchody uroczystości rozpoczęła msza święta w intencji żyjących i zmarłych kobiet internowanych w stanie wojennym w Kościele pw. Najświętszego Serca Maryi w Warszawie o godzinie 12.00. Następnie zgromadzeni uczestnicy i zaproszeni goście udali się na teren Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie gdzie o godzinie 14.00 nastąpił akt uroczystego odsłonięcia tablicy upamiętniającej pobyt internowanych kobiet w czasie stanu wojennego.

Walczyłyście na równi z mężczyznami o to, aby Polska była niepodległa.

- powiedział Jan Józef Kasprzyk podczas odsłonięcia tablicy.

Wpisałyście się, drogie panie, w cały ten szereg pokoleń kobiet wspierających, ale i walczących o niepodległość Rzeczpospolitej. Byłyście kontynuatorkami wielkich niewiast w polskich dziejach – Emilii Plater, Aleksandry Szczerbińskiej czy wreszcie Danuty Siedzikówny Inki. Ale nie tylko wspierałyście (tak jak to było po powstaniu listopadowym, styczniowym czy w okresie zaborów) ale walczyłyście o to, aby Polska była niepodległa. Za tę walkę, ale przede wszystkim za to, że nie straciłyście nigdy wiary w Polskę niepodległą, w odrodzenie Rzeczpospolitej, Polska wam dziękuje. I moje pokolenie, i następne pokolenia, będą wam za to dozgonnie wdzięczne.

- zakończył Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Propozycję zainstalowania tablicy zgłosiły przedstawicielki Stowarzyszenia Kobiet Internowanych, Więzionych, Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Mazowsze. Inicjatywie towarzyszyła koncepcja godnego upamiętnienia kobiet działających w opozycji i represjonowanych w okresie stanu wojennego.

Na tablicy widnieje napis: „Kobietom z NSZZ Solidarność, ugrupowań niepodległościowych i innych organizacji opozycyjnych, internowanym i więzionym przez władze PRL w Areszcie Śledczym Warszawa Grochów (Olszynka Grochowska) po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 r.”.

Tekst i zdjęcia: por. Renata Izdebska/Urząd ds. Kombatantów

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej