2 grudnia 2022 r. w Areszcie Śledczym w Warszawie-Służewcu zorganizowano ćwiczenia ochronne w kooperacji z innymi służbami mundurowymi. Współdziałając z funkcjonariuszami Policji Komendy Rejonowej Policji Warszawa II oraz strażakami Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 17 Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie zażegnano zagrożenie jakim było zakłócenie ustalonego porządku – odmowa opuszczenia świetlicy i zagrożenie pożarowe w oddziale mieszkalnym.

Ćwiczenia są doskonałą okazją do sprawdzenia stopnia przygotowania funkcjonariuszy Służby Więziennej do podejmowania działań w sytuacjach zagrożeń oraz wypracowania lub doskonalenia już przyswojonych procedur decyzyjnych, mechanizmów działania w sytuacjach trudnych, nietypowych oraz lawinowym ich narastaniu. Celem prowadzonych działań było m.in sprawdzenie i doskonalenie umiejętności współdziałania Służby Więziennej z Policją oraz Państwową Strażą Pożarną.

Wszyscy funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Warszawie-Służewcu wyznaczeni do zadań związanych z przeprowadzeniem ćwiczenia zostali przeszkoleni w zakresie BHP oraz mogących wystąpić ewentualnych zagrożeń w trakcie przygotowań jak i podczas przebiegu ćwiczenia.

Po ćwiczeniach nastąpiła zbiórka kadry na placu apelowym przed administracją gdzie Dyrektor Aresztu podsumował wszystkie wątki związane z taktyką zrealizowanych działań.

Dziękujemy wszystkim służbom za współpracę oraz wspólne działania szkoleniowe.  

Opracowała por. Agnieszka Tracz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej