W ramach rozwoju edukacyjnego, studenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Nauk Sądowych UW odwiedzili Areszt Śledczy w Warszawie Służewcu. Wizyta ta była częścią programu zajęć hospitacyjnych, mających na celu zapoznanie studentów z funkcjonowaniem i zadaniem Służby Więziennej. Podczas spotkań z przedstawicielami aresztu, uczestnicy mieli okazję zdobyć wiedzę na temat organizacji i funkcji jednostki penitencjarnej. Program obejmował również obserwację funkcjonariuszy w trakcie wykonywania ich codziennych obowiązków.

Studenci zwiedzili różne części aresztu, w tym oddziały mieszkalne, celę zabezpieczającą oraz place spacerowe. Takie wizyty mają szczególne znaczenie dla studentów prawa, ponieważ pozwalają na bezpośrednie zrozumienie prawa karnego wykonawczego, które jest kluczowym elementem w systemie penitencjarnym.
Inicjatywa organizacji zajęć hospitacyjnych wyszła od prowadzących kursy akademickie, a kierownictwo jednostki penitencjarnej wyraziło chęć przyjęcia studentów. Spotkanie dawało również możliwość zadawania pytań przez uczestników.
Zajęcia dydaktyczno-hospitacyjne umożliwiły studentom konfrontację teoretycznej wiedzy z realiami funkcjonowania instytucji więziennej. Spotkanie zostało podzielone na dwie części: wprowadzenie teoretyczne oraz wizytę w  oddziałach mieszkalnych aresztu oraz innych kluczowych miejscach. O aspektach ochronnych i techniczno-ochronnych instytucji opowiadał inspektor Działu Ochrony.

 

opracowała por. Agnieszka Tracz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej