6 czerwca zawarte zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Aresztem Śledczym w Warszawie Służewcu a Powiatem Pruszkowskim - Zespołem Ośrodków Wsparcia w Piastowie w sprawie prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec skazanych za popełnienie przestępstwa z użyciem przemocy.

Strony reprezentowali Pani Katarzyna Wiśniewska oraz płk Bogdan Kornatowski. Porozumienie zakłada prowadzenie oddziaływań zarówno w formie spotkań indywidualnych i grupowych. Zajęcia realizowane w ramach współpracy wzbogacą dotychczasowa ofertę programów resocjalizacyjnych skierowanych do skazanych przejawiających skłonność do reagowania agresją.

Tekst i zdjęcia: por. A. Penkin

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej