Zapewniamy pracę w przyjaznym, rozwijającym się zespole. Bezpieczeństwo to podstawa naszej pracy, bo pracujemy w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności. Tutaj docenimy Twoje umiejętności i samodzielność. Łatwo nie jest, dlatego szukamy osób zdecydowanych i pewnych siebie. W zamian służymy radą i pomocą. To nie jest zwykła praca, więc szukamy niezwykłych ludzi.

Zawód pielęgniarki od lat zajmuje czołowe pozycje w rankingu profesji cieszących się największym zaufaniem społecznym

W służewieckiej jednostce pracuje zespół pielęgniarski, który na co dzień zmaga się z niestereotypowym pacjentem. Pod ich opieką są często osoby wymagające innych oddziaływań niż przeciętnie. Pielęgniarki pracują na rzecz pacjenta najczęściej zaniedbanego zdrowotnie, ze znacznymi problemami w zakresie higieniczno – sanitarnym, przejawiającego często objawy odstawienne od alkoholu lub narkotyków, co wiąże się ze zintensyfikowanymi zachowaniami patologicznymi. Objawy alkoholowego zespołu abstynencyjnego (AZA) są związane z ujawnieniem się patologicznie wzmożonej aktywności układu nerwowego. Objawy AZA najczęściej pojawiają się w ciągu 6 do 24 godzin po zaprzestaniu picia, jeszcze zanim poziom alkoholu we krwi obniży się do zera. W szczególności obserwowane są objawy aktywacji układu współczulnego, wzrost temperatury ciała, wymioty, zachowania nietypowe, dziwaczne czasami agresywne itp. W oddziałach mieszkalnych przebywają lub są przyjmowane osoby cierpiące na choroby afektywne dwubiegunowe w różnych fazach, leczeni psychiatrycznie w przeszłości, schizofrenicy, pacjenci z rozpoznaną depresją, osoby niepełnosprawne z dysfunkcją w zakresie m.in. narządów ruchu. Osadzeni, którzy dokonują samookaleczeń lub prób samobójczych oraz tacy którym zdiagnozowano niepsychotyczne zaburzenia osobowości. Kary odbywają także seniorzy, po 60 roku życia, których trzeba obserować, czasami to w areszcie stawiane są pierwsze diagnozy, niepokojących chorób. Nie zawsze pacjenci przebywający w warunkach izolacji są współpracującą grupą chorych, trzeba wiele poświęcenia i cierpliwości, żeby przekonać chorego do zażycia zleconych leków i życia zgodnego z zaleceniami lekarza. 

Personel pielęgniarski jest najbliżej chorego i ocenia jego stan. Trzeba mieć świadomość, że statystycznie pod opieką personelu aresztu znajduje się w ciągu roku ok. 3 tys. podopiecznych. Taką liczbę uzyska się wyobrażając sobie rotację jaka ma miejsce w areszcie w którym osadzeni są transportowani z uwagi m.in na trwające czynności procesowe w okolicznych sądach. Sytuacja ta wymaga z jednej strony budowania w strukturze jednostki profesjonalnego systemu udzielania pomocy, z drugiej zaś kształtowania kadry pod względem umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Na terenie jednostek dochodzi do losowych zdarzeń podobnych do tych jakie mogą zdarzyć się na „wolności”. Osadzeni także, nagle mogą dostać zawału serca lub udaru mózgu, ataku padaczki, wtedy każda sekunda jest ważna. Kluczowym czynnikiem w ratowaniu życia ludzkiego są „złote minuty”. Jest to czas pomiędzy wypadkiem zagrażającym życiu lub zdrowiu, a udzieleniem pierwszej pomocy. Mózg i serce są szczególnie wrażliwe na niedotlenienie, dlatego też przy zatrzymaniu krążenia, jeśli do 4 minut nie podejmiemy zabiegów resuscytacyjnych, powstają trwałe uszkodzenia w mózgu. Wtedy to właśnie pielęgniarki ratunkowe są niemalże natychmiast na miejscu nagłego zachorowania. Są zawsze tam, gdzie zagrożone jest życie ludzkie. W każdej jednostce penitencjarnej znajduje się ambulatorium świadczące usługi podstawowej opieki zdrowotnej.

Opieka i rodzaj pomocy udzielanej przez kompetentną kadrę pełniącą służbę w służewieckiej jednostce zawsze jest doceniana i bardzo wysoko oceniana przez szpitale, które przejmują pacjentów w sytuacjach nagłych z terenu jednostki.

Praca pielęgniarki w Służbie Więziennej to służba wyjątkowa, wymagająca zawodowego profesjonalizmu, dyspozycyjności, empatii oraz umiejętności skutecznego działania ponad emocjami i w stresie. Dzięki tym cechom pielęgniarki niosą pomoc skazanym niejednokrotnie w dramatycznych dla nich okolicznościach. 

Jeśli jesteś pielęgniarką i poszukujesz pracy sprawdź naszą ofertę.

Zostając funkcjonariuszem Służby Więziennej zyskujesz:

- stabilne zatrudnienie i wynagrodzenie oraz możliwość rozwoju i awansu zawodowego;

- wynagrodzenie na start w wysokości co najmniej: 4 540 zł netto dla osób poniżej 26 roku życia
oraz 4 270 zł netto dla osób powyżej 26 roku życia.

Po zakończeniu szkolenia i uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu w zakresie szkoły podoficerskiej wynagrodzenie będzie wynosiło co najmniej: 5 110 zł na rękę dla osób poniżej 26 roku życia oraz 4 770 zł netto dla osób powyżej 26 roku życia;

- możliwość przejścia na emeryturę po 25 latach służby;

- dogodny rozkład czasu pracy w systemie 8 lub 12 godzinnym - wielozmianowym;

- na początek 26 dni urlopu wypoczynkowego, a po 10 latach służby - 31 dni,
po 15 latach służby - 35 dni, po 20 latach - 39 dni urlopu wypoczynkowego;

- nagrodę roczną, tzw. trzynastkę w wys. ok. 4 400 zł netto, nagrody uznaniowe, jubileuszowe - pierwsza po 20 latach służby i pracy oraz nagrody za zastępstwa funkcjonariuszy, którzy byli chorzy i nie było ich w służbie a Ty ich zastępowałeś, wyróżnienie w formie urlopu;

- raz w roku wypłatę równoważnika za umundurowanie w kwocie ok. 2 200 zł netto;

- dofinansowanie do wypoczynku dla siebie i członków rodziny w wys. ok. 400 zł netto na osobę;

- zwrot kosztów dojazdu do służby;

- rekompensatę pieniężną za wypracowane nadgodziny, ok. 30 zł netto za jedną nadgodzinę.

Ponadto po 2 latach służby przechodząc do służby stałej zyskujesz prawo do uzyskania:

- zasiłku na zagospodarowanie w wys. ok. 4 540 zł netto;

- pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego tj. w 2023 roku ok. 62 500 zł netto;

- comiesięcznego równoważnika za brak lokalu mieszkalnego w wys. ok. 310 zł netto;

Ponadto w II połowie 2025 roku przy Areszcie Śledczym w Warszawie-Białołęce zostanie oddana do użytkowania  inwestycja w ramach Programu modernizacji Służby Więziennej
w latach 2022-2025 – przedsięwzięcie nr 7 – Poprawa warunków socjalno-bytowych funkcjonariuszy Służby Więziennej i pracowników cywilnych SW – „Funkcjonariusz Pro”.
W budynku znajdować się będzie 100 kwater tymczasowych przeznaczeniem dla nowoprzyjętych funkcjonariuszy nie posiadających własnej nieruchomości w miejscu pełnienia służby, bądź miejscowości pobliskiej.

opracowała por. Agnieszka Tracz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej