11 kwietnia obchodzimy w Polsce - Dzień Radia. W areszcie radiowęzeł stanowi nośnik informacji. W areszcie w Warszawie Służewcu to wychowawca do spraw kulturalno - oświatowych, na co dzień koordynuje i nadzoruje radiowęzeł, w którym są zatrudnieni skazani. Dziś opowiemy o jego pracy.

 

11 kwietnia obchodzimy w Polsce - Dzień Radia. W areszcie radiowęzeł stanowi nośnik informacji.

W areszcie wychowawca do spraw kulturalno - oświatowych, na co dzień koordynuje i nadzoruje radiowęzeł, w którym są zatrudnieni skazani. Przez radiowęzeł transmitowane są programy stacji radiowych, emitowany jest też program własny radiowęzła. Są to m.in. komunikaty, informacje dotyczące możliwości zatrudnienia, nauczania oraz ubiegania się o zgodę na odbywanie kary w Systemie Dozoru Elektronicznego. Emitowane są także pogadanki z zakresu profilaktyki, dotyczące np. afirmacji życia. Radiowęzeł informuje również o ważnych zmianach związanych z funkcjonowaniem aresztu, np. o widzeniach. Radiowęzeł to również ważna forma resocjalizacji dla zatrudnionych osadzonych, ale także dla, tych, którzy słuchają audycji. Skazani zatrudnieni w radiowęźle służewieckiej jednostki nie raz uczestniczyli w organizowanych przez kadrę wychowawczą zajęciach związanych z przygotowywaniem płyt i audiobooków, na których utrwalono czytane dzieciom bajki oraz słuchowiska nagrywane w okresie świątecznym.

Nad odpowiednim działaniem radiowęzła czuwa wychowawca ds. kulturalno- oświatowych. Jego obowiązki są określone kodeksowo. Wychowawcy ds. KO zajmują sie m.in. promowaniem inicjatyw kulturalno-oświatowych i edukacyjnych wynikających z zainteresowań i aktywności skazanych, dobierają treści prowadzonych zajęć kulturalno-oświatowych i programów przeznaczonych do emisji przez radiowęzeł i telewizję kablową, utrzymują kontakty z pozawięziennymi instytucjami w celu wzbogacenia form i treści działalności kulturalno-oświatowej, kierują pracą radiowęzła i studia RTV, w tym organizacja pracy i nadzór nad właściwym wykonywaniem obowiązków przez skazanych zatrudnionych oraz opracowywanie dla nich zakresów czynności, prowadzi nadzór nad utrzymaniem w należytym stanie technicznym powierzonego sprzętu i urządzeń.

Dokładnie 11 kwietnia w 1923 roku Stowarzyszenie Radiotechników Polskich przyjęło dokument, w którym zawarło swoje opinie do wytycznych do ustawy radiotelegraficznej. Był to ważny krok na drodze rozwoju polskiej radiofonii. Na pierwszą próbną audycję radiową trzeba było poczekać jeszcze dwa lata. Datę jej nadania - 1 lutego 1925 roku - uznaje się za początek polskiej radiofonii.

opracowała por. Agnieszka Tracz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej