Areszt Śledczy w Warszawie Służewcu odwiedziła grupa studentów Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Nauk Sądowych UW. Studenci w ramach zajęć hospitacyjnych poznali zadania i tajniki pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej. Podczas rozmów z przedstawicielami aresztu zapoznali się z zadaniami jednostki penitencjarnej jako instytucji oraz obserwowali funkcjonariuszy podczas wykonywania obowiązków służbowych. Studenci odwiedzili oddziały mieszkalne, zobaczyli celę zabezpieczającą oraz place spacerowe.

W przypadku studentów prawa szczególnie ważne są wizyty studyjne w jednostkach penitencjarnych ponieważ prawo karne wykonawcze będące podstawowym aktem prawnym regulującym zadania i działania Służby Więziennej najłatwiej zrozumieć w jednostce penitencjarnej.

Prowadzący zajęcia akademickie wychodzą z inicjatywą zorganizowania zajęć hospitacyjnych a kierownictwo jednostki, chętnie przyjmuje na swoim terenie studentów. W czasie spotkania studenci mogą zadawać pytanie.

W czasie zajęć o charakterze dydaktyczno- hospitacyjnym studenci mogli skonfrontować swoje wyobrażenia na temat funkcjonowania więzienia z rzeczywistością. Pierwszą część zajęć wykorzystano na wprowadzenie do tematu. W drugiej części spotkania studenci zostali zaproszeni na teren ścisły jednostki. Obejrzeli m.in oddziały mieszkalne dla tymczasowo aresztowanych oraz dla skazanych a także plac spacerowy i celę zabezpieczającą. W czasie tej części zajęć o rozwiązaniach ochronnych oraz zabezpieczeniach techniczno- ochronnych opowiadał Kierownik Działu Ochrony.

Przypominamy o trwającej rekrutacji

Wszystkie szczegóły dotyczące rekrutacji i rozpoczęcia służby - krok po kroku - znajdują się na stronie

Opracowała por. Agnieszka Tracz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej