22 maja br. wejherowskie więzienie po raz kolejny wspierało Powiatowy Zespół Szkół im. Maurycego Mochnackiego w Redzie podczas Dni Otwartych, dzięki którym uczniowie mogli zapoznać się z różnorodną ofertą edukacyjną realizowaną przez szkołę oraz ofertą zatrudnienia w służbach mundurowych.

Edukacja i zatrudnienie z udziałem Służby Więziennej

Dni otwarte były także okazją do zapoznania się z możliwościami jakie oferuje Służba Więzienna w zakresie zatrudnienia i edukacji oferowanej przez szkołę w związku z planowanym otwarciem klasy penitencjarnej.

Wszystkie służby w jednym miejscu

Odwiedzający podczas spaceru po szkole odwiedzili stanowiska zawodowe reprezentowane prze przedsawicieli Wojska Polskiego, Marynarki Wojennej, Policji oraz Służby Więziennej oraz partnerskich uczelni wyższych. 

Quiz wiedzy o Słuzbie Więziennej

Podczas „Dni Otwartych” na odwiedzających czekały atrakcje w postaci konkursów, pokazów związanych z specyfiką poszczególnych zawodów. Goście mogli sprawdzić również swoją wiedzę w quizie przygotowanym przez funkcjonariuszy wejherowskiego więzienia.

Pierwszy krok do pełnienia służby

Zgromadzeni goście mogli zapoznać się ze specyfiką poszczególnych służb mundurowych. Dowiedzieli się o aspektach zwiększających szansę młodych ludzi na znalezienie atrakcyjnej pracy w sektorze mundurowym takim jak Służba Więzienna i kontynuowania nauki na uczelniach wyższych o profilu oficerskim, a z ramienia Służby Więziennej w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie. 

 

Tekst: mjr Urszula Olszewska

Zdjęcia: szer. Klaudia Reszke 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej