W dniu 23 listopada 2017r. w Areszcie Śledczym w Zielonej Górze Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu płk Marceli Sauermann wręczał akty nadania stopni oraz odznaczenia wyróżnionym funkcjonariuszom.

Odznaczeni i awansowani zostali funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Zielonej Górze oraz Aresztu Śledczego w Nowej Soli. Brązową odznaką Ministra Sprawiedliwości „Za zasługi w pracy penitencjarnej” uhonorowanych zostało trzech funkcjonariuszy. Awansowanych na wyższe stopnie służbowe zostało 39 funkcjonariuszy, w tym 5 – chorążych, 22 – podoficerów 12 – oficerów. Dyrektor Aresztu Śledczego w Zielonej Górze Marek Grocholewski został awansowany na stopień podpułkownika. Płk Marceli Sauermann złożył gratulacje odznaczonym i awansowanym funkcjonariuszom, podziękował za rzetelną służbę i zaangażowanie, życzył dalszych awansów i powodzenia w służbie oraz poza nią a także zalecił dalsze sumienne wykonywanie obowiązków. W czasie uroczystości Przewodniczący Zarządu Okręgowego NSZZF i PW Poznań Dariusz Mieczyński podziękował Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Poznaniu oraz Dyrektorowi Aresztu Śledczego w Zielonej Górze za pomoc w organizacji V Biegu Przełajowego Służb Mundurowych im. Tomasza Mielko.

Tekst i zdjęcia: kpt. Przemysław Kierzek

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej