Spotkanie osadzonych z przedstawicielami fundacji SNAP Stop Narkomanii, Alkoholizmowi, Przemocy.

W Areszcie Śledczym w Zielonej Górze, w ramach programu resocjalizacji sprzyjającemu przygotowaniu do readaptacji społecznej „Profilaktyka uzależnień” odbyło się spotkanie osadzonych z przedstawicielami fundacji SNAP Stop Narkomanii, Alkoholizmowi, Przemocy.

Fundacja SNAP zajmuje się działalnością społeczną na rzecz dzieci i młodzieży uzależnionej od narkotyków, alkoholu lub dopalaczy. Skazani uczestniczący w spotkaniu z przedstawicielami fundacji wysłuchali przesłania na temat zażywania środków odurzających oraz innych używek w rytm muzyki klasycznej oraz Hip-hop. W czasie spotkania odczytano także teksty z Nowego Testamentu, a krótkie historie z życia osób, które były na rozdrożu a teraz prowadzą nowe życie bez sięgania po używki i bez konfliktów z prawem, pokazały, że każdy może dokonać przemiany swojego życia i podążać drogą dobra.

tekst: por. Mariusz Siemion,
zdjęcia: por. Mariusz Siemion.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej