W dniach 4-5 grudnia br. odbyło się coroczne spotkanie członków Partnerstwa Lokalnego na Rzecz Poradnictwa Zawodowego Forum Poradnictwa Zawodowego Województwa Lubuskiego.

Do partnerstwa na rzecz poradnictwa zawodowego należy obecnie około 90 instytucji samorządowych, edukacyjnych, organizacji społecznych i innych podmiotów, które wyraziły wolę wspólnego działania na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego w województwie lubuskim. W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele urzędów pracy, centrów kariery i planowania zawodowego, szkół i uczelni wyższych z całego regionu a także przedstawiciele  Aresztu Śledczego w Zielonej Górze. Podczas spotkania podjęto m.in. tematykę uznawania kwalifikacji zawodowych w Niemczech, handlu ludźmi, dobrych praktyk w doradztwie zawodowym. Omówiono także plan działań partnerskich na rok 2018. Uczestnictwo Aresztu Śledczego w Zielonej Górze w powyższym przedsięwzięciu jest przykładem dobrej współpracy  z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz rozwoju regionu. 

tekst: kpt. Przemysław Kierzek, zdjęcia: por. Mariusz Siemion

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej