W dniu 10 listopada 2017r. na terenie Aresztu Śledczego w Zielonej Górze miało miejsce spotkanie z przedstawicielami Poczty Polskiej.

Tutejsza jednostka penitencjarna współpracuje z Pocztą Polską od dnia 30 sierpnia 2017r. Na podstawie zawartej umowy skazani z tutejszej jednostki penitencjarnej są odpłatnie zatrudniani w sortowni przesyłek zielonogórskiego oddziału Poczty Polskiej. Spotkanie zorganizowane w dniu 10 listopada miało charakter szkoleniowy a jego celem było zapewnienie prawidłowej dalszej współpracy. Wizyta była okazją dla przedstawicieli Poczty Polskiej do poznania specyfiki jednostki penitencjarnej a także do wymiany doświadczeń oraz spostrzeżeń dotyczących dotychczasowej współpracy.    

 

tekst: kpt. Przemysław Kierzek

zdjęcia: por. Mariusz Siemion

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej