Dyrektor Aresztu Śledczego w Zielonej Górze wraz z Zarządem Terenowym NSZZFiPW w Zielonej Górze wspierają Szlachetną Paczkę.

Szlachetna Paczka to ogólnopolski projekt pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej realizowany przez Stowarzyszenie Wiosna. Ta akcja społeczna w wyjątkowy sposób łączy wiele osób: potrzebujących, wolontariuszy, darczyńców. Wszyscy, którzy angażują się w projekt stają się Bohaterami. Celem projektu jest mądra pomoc, czyli taka, która daje szansę na zmianę. Dlatego do Paczki trafiają te rodziny, dla których kontakt z wolontariuszem oraz wsparcie materialne będą impulsem do zmiany.

W dniu 10 listopada 2017r. doszło do spotkania wolontariuszy Szlachetnej Paczki z Dyrektorem Aresztu Śledczego w Zielonej Górze oraz Przewodniczącym Zarządu Terenowego NSZZFiPW w Zielonej Górze. Efekty rozmów były owocne – Areszt Śledczy w Zielonej Górze dołącza do grona darczyńców wspierających akcję. Dnia 18 listopada uruchomiona zostanie baza danych rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji. Spośród nich darczyńcy będą dokonywać wyboru a efektem finalnym będzie odpowiedź na potrzeby osób najbardziej potrzebujących ze społeczności lokalnych. Finał akcji planowany jest w dniach 9-10 grudnia 2017 r.

Tekst: kpt. Przemysław Kierzek

Zdjęcia: por. Mariusz Siemion

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej