Dnia 7 marca przedstawiciele wrocławskiego Aresztu Śledczego we Wrocławiu wzięli udział w targach pracy TALENT DAYS, które stanowiły kolejną okazję do zaprezentowania rekrutacyjnej oferty Służby Więziennej.

Targi Pracy miały na celu zachęcenie młodzieży do rozważenia swojej przyszłości zawodowej w szeregach służb mundurowych. Głównym celem udziału funkcjonariuszy w targach było zapoznanie zainteresowanych z ofertami pracy oraz z możliwościami jakie daje podjęcie służby w naszej formacji. Zaprezentowano zarówno sam zawód funkcjonariusza, warunki pracy oraz kryteria przyjęć do służby, jak również możliwość kontynuowania nauki w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie.

Targi pracy na Tarczyński Arenie przyciągnęły nie tylko studentów, ale również wrocławian posiadających już doświadczenie zawodowe, którzy rozglądali się za propozycjami umożliwiającymi dalszy rozwój ich kariery zawodowej.

Przypominamy, że o przyjęcie do służby mogą starać się zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Przyszły funkcjonariusz musi posiadać obywatelstwo polskie, co najmniej średnie wykształcenie, korzystać z pełni praw publicznych, oraz posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

 

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy w szeregach naszej formacji

Zrekrutuj się

 

Tekst i zdjęcia: ppor. Ewa Szeliga

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej