W dniach 5 - 7 czerwca 2024 r. odbyło się kolejne już spotkanie funkcjonariuszy Aresztu Śledczego we Wrocławiu z czeskimi więziennikami na terenie aresztu w Hradec Kralove.

Podstawowym celem wizyty była kontynuacja współpracy zapoczątkowanej w 2011 r. oraz omówienie i ustalenie jej dalszego przebiegu. 

Podczas spotkania wymienione zostały informacje na temat systemów penitencjarnych obu krajów, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień nadzorowanych i realizowanych przez członków delegacji dotyczących, w szczególności wykonywania kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania. Omówiono również zagadnienia związane z warunkami bytowymi osób pozbawionych wolności oraz zagadnienia dot. sposobu rozwiązań systemów elektronicznych w obu państwach. 

Spotkanie z czeską kadrą kierowniczą oraz pracownikami penitencjarnymi pozwoliło na wymianę cennej wiedzy i doświadczeń związanych między innymi z zarządzaniem jednostkami penitencjarnymi.  

Współpraca międzynarodowa ma szczególne znaczenie w funkcjonowaniu Służby Więziennej i stanowi pozytywny czynnik wpływający na jej rozwój oraz pozwala na doskonalenie zawodowe funkcjonariuszy i pracowników. 

 

Tekst: ppor. Ewa Szeliga

Zdjęcia: mł. chor. Krzysztof Godyla

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej