8 lutego 1919 r. marszałek Józef Piłsudski, Naczelnik Państwa, w dekrecie "w sprawie tymczasowych przepisów więziennych" ustalił zasady i organizację polskich więzień. Dekret kładł podwaliny pod nowoczesne więziennictwo stając się zalążkiem obecnego systemu penitencjarnego, dlatego też data jego wydania jest traktowana jako początek polskiego więziennictwa.

12 lutego br. w Zakładzie Karnym w Przemyślu miała miejsce odprawa z okazji Święta Służby Więziennej, podczas której Minister Sprawiedliwości uhonorował brązową odznaką Panią Helenę Budzińską "Za zasługi w pracy penitencjarnej".

Wyższy stopień nadano 1 funkcjonariuszowi w korpusie chorążych, 14 - w korpusie podoficerskim, a 1 funkcjonariusz otrzymał awans na stopień starszego szeregowego.

Uroczyste wręczenie odznak i aktów nadania wyższych stopni służbowych odbyło się w sposób uroczysty, z zachowaniem bezpieczeństwa epidemicznego.

Zwieńczeniem uroczystości było krótkie przemówienie dyrektora jednostki, który pogratulował awansów, a także życzył wszystkim funkcjonariuszom dalszych sukcesów zarówno w pracy zawodowej, jak i życiu prywatnym.


opr. st. szer. Joanna Mendygral

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej