W dniu 23.11.2023 r. w Zakładzie Karnym w Sieradzu w obecności Zastępcy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Łodzi mjr. Jakuba Białkowskiego miało miejsce uroczyste nadanie odznaczeń i awansów na wyższe stopnie służbowe.
Minister Sprawiedliwości nadał  Srebrną Odznakę Za Zasługi Dla Więziennictwa mjr. Tomaszowi Szczesiowi.
Minister Sprawiedliwości nadał mjr. Piotrowi Chlebiczowi stopień Podpułkownika Służby Więziennej.
 
31  funkcjonariuszy sieradzkiej jednostki penitencjarnej otrzymało awanse na wyższe stopnie służbowe, w tym: w korpusie  chorążych awansowało dwóch funkcjonariuszy, w korpusie podoficerskim osiemnastu. Jedenastu funkcjonariuszy, którzy wstąpili do Służby Więziennej zaledwie przed rokiem dziś awansowali w korpusie szeregowych otrzymując stopnie starszych szeregowych. 
Na koniec uroczystości Zastępca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Łodzi mjr Jakub Białkowski podziękował funkcjonariuszom sieradzkiej jednostki za dotychczasowy trud i wysiłek wkładany w pełnienie służby w Zakładzie Karnym w Sieradzu.

 
tekst, zdjęcia: ppor. Sylwia Kulawiecka

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej