Na zaproszenie Pana Jarosława Paszyna, Prezesa Polskiego Klubu Lotniczego, w najbliższą środę, 24 kwietnia 2024 r., weźmiemy udział w konferencji „Bezzałogowe Platformy w Służbach Mundurowych i Transporcie" (Klub Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 25A). Pod patronatem COSSW w Kulach Służbę Więzienną reprezentować będą Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Czarnem - Oddział Zewnętrzny w Szczecinku, Panowie: ppor. Łukasz Treder, zastępca kierownika działu ochrony oraz st. kpr. Paweł Kowalski, młodszy inspektor ochrony. Podczas konferencji zaplanowano wystąpienie Ww. zatytułowane „Bezpieczna przestrzeń powietrzna nad jednostką penitencjarną Służby Więziennej”. W czasie wystąpienia nasi Prelegenci omówią zagrożenia dla jednostek penitencjarnych związane z upowszechnieniem bezzałogowych statków powietrznych, zaprezentują także możliwości wykorzystania neutralizatora dronów wykorzystywanego w Zakładzie Karnym w Czarnem - pionierskiej jednostce penitencjarnej w tej dziedzinie, z której doświadczeń korzysta Służba Więzienna oraz Wojsko Polskie. Dziękujemy naszym Prelegentom, jak również ppłk. Jackowi Chmielowi, Dyrektorowi Zakładu Karnego w Czarnem, za przychylność w kwestii udziału funkcjonariuszy podległej mu jednostki w tym wydarzeniu.

Tekst: mjr Paweł Wcisło

Ilustracja: Organizatorzy Konferencji

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej