Reprezentacja COSSW w Kulach i OZ w Sulejowie odwiedziła Międzynarodowe Targi POLSECURE, których trzecia edycja odbywa się właśnie w Kielcach. W wydarzeniu biorą udział przedstawiciele służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, targi są także okazją do zapoznania się z ofertą ponad 140 wystawców z 13 krajów (podmioty specjalizujące się m.in. w produkcji lub dystrybucji: uzbrojenia, wyposażenia specjalnego, środków ochrony osobistej, sprzętu ratowniczego i łączności). Wizyta umożliwiła naszej delegacji zapoznanie się z najnowszymi technologiami i sprzętem, była także okazją do wymiany doświadczeń z dziedziny bezpieczeństwa. To szczególnie cenne w kontekście dynamiki współczesnych zagrożeń. Doświadczenie to doskonale wpisuje się także w kolejny program modernizacyjny realizowany w Służbie Więziennej, którego istotną część stanowią zakupy nowego uzbrojenia i wyposażenia oraz inwestycje o charakterze budowlanym ze stale zwiększającym się udziałem nowoczesnych technologii.

zdjęcia: mjr Grzegorz Sobiech, ppor. Marcin Kryń, mł. chor. Mateusz Wróblewski

ilustracja: Organizator

tekst: mjr Paweł Wcisło

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej