12 kwietnia 2024 r., na zaproszenie Pana Sebastiana Karwata - Kierownika Muzeum Katyńskiego, uczestniczyliśmy w uroczystym otwarciu wystawy upamiętniającej wybitną postać gen. Mieczysława Smorawińskiego (1893-1940), Bohatera Narodowego, jednej z ofiar Zbrodni Katyńskiej. Wystawę zatytułowano „Ostatni lokator pałacu Lubomirskich. Generał Mieczysław Smorawiński”.

Ekspozycję zorganizowano w formie biograficznej opowieści o życiu gen. Smorawińskiego. Podzielono ją na trzy okresy: legionowy, międzywojenny, czas niewoli i tragicznej śmierci. Część wystawy poswięcono także życiu rodzinnemu generała. Trzon ekspozycji stanowią unikatowe przedmioty osobiste generała (m.in. odznaczenia, sznur generalski do munduru, papierośnica, zegar kominkowy, korespondencja listowa z małżonką).

W przemówieniu otwierającym wystawę Pan Karwat przypomniał, że „prawdy o Katyniu musimy nadal bronić, bowiem kłamstwo katyńskie znowu staje się przekazem obowiązującym w Rosji”. Przekaz ten wybrzmiał tym mocniej w kontekście komunikatu rosyjskiej agencji TASS, która w komunikacie z 11 kwietnia b.r. poinformowała o "ujawnieniu" w rosyjskich archiwach dokumentów, z których miałoby wynikać, że za zbrodnię katyńską odpowiadają Niemcy.

W dalszej części uroczystości inaugurującej wystawę Pan Kacper Ciesielski, Kurator Wystawy, przypomniał, że nazwisko gen. Smorawińskiego było pierwszym na liście osób ekshumowanych w Katyniu w 1943 r., symbolizuje jednak tragedię wszystkich zamordowanych w Zbrodni Katyńskiej, a sama wystawa jest także hołdem dla tragicznych losów tysięcy Polaków, którzy po 17 września 1939 r. stali się ofiarami represji sowieckich.

Dziękujemy za zaproszenie, i że mogliśmy być częścią tego wyjątkowego wydarzenia.

Wystawa będzie prezentowana w Muzeum Katyńskim do 28 lipca 2024 r. Wstęp do muzeum oraz na wystawę czasową jest bezpłatny. Polecamy.

Tekst i zdjęcia: mjr Paweł Wcisło

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej