W dniach 9-10 kwietnia 2024 r. Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach miał zaszczyt zostać patronem organizacyjno-merytorycznym II Międzynarodowego Kongresu Antyterrorystycznego (International Counterterrorism Congress ICTC 2024). Kongres odbywał się pod tytułem „Działania antyterrorystyczne i kontrterrorystyczne. W poszukiwaniu dobrych praktyk" i został zorganizowany na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Podczas Kongresu omawiano zagrożenia terrorystyczne, coraz bardziej złożone i trudne do przewidzenia, w tym te o charakterze hybrydowym oraz cyberterrorystycznym. Dynamika zagrożeń terrorystycznych wymaga ciągłej adaptacji strategii przeciwdziałania im oraz ścisłej współpracy służb na gruncie krajowym oraz międzynarodowym. Taka współpraca daje rękojmię skutecznego monitorowania zagrożeń i reagowania na nie. Rola Służby Więziennej w kontekście przeciwdziałania terroryzmowi jest niezwykle istotna. Poprzez skuteczne izolowanie sprawców czynów o charakterze terrorystycznym, nasza formacja wspiera nie tylko bezpieczeństwo społeczeństwa, ale także zapobiega dalszym aktom terroru i dezorganizuje struktury terrorystyczne. Ppor. Marcin Kryń, wykładowca COSSW w Kulach, zaprezentował podczas Kongresu strategię postępowania z osadzonymi niebezpiecznymi, w tym sprawcami czynów o charakterze terrorystycznym. Zagadnienie to przedstawił w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa społecznego oraz bezpieczeństwa jednostek penitencjarnych, w których sprawcy takich czynów mogą być izolowani. Dziękujemy Organizatorom za zaproszenie. Cieszymy się, że mogliśmy być częścią tego wydarzenia, wnieść wkład w budowę skutecznych strategii antyterrorystycznych, jak również zaakcentować rolę Służby Więziennej i Centralnego Ośrodka Szkolenia w systemie bezpieczeństwa publicznego.

tekst: mjr Paweł Wcisło

zdjęcia: ppor. Marcin Kryń

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej