7 kwietnia 2024 r. delegacja Sekcji Historii Więziennictwa uczciła pamięć Zygmunta Józefa Hulewicza (1889-1938), funkcjonariusza Straży Więziennej, Kawalera Orderu Krzyża Wojennego Virtuti Militari. Zapomniany grób Bohatera został uprzednio odnaleziony przez Członków Sekcji na Cmentarzu nowa Rossa w Wilnie. W delegacji wzięli udział funckjonariusze Służby Więziennej: mł. chor. Rafał Miedziński, Kierownik Działu Ochrony Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach oraz st. chor. Radosław Grabowski, Młodszy Wychowawca Aresztu Śledczego w Częstochowie Oddział Zewnętrzny w Wąsoszu Górnym. Umieszczenie nad mogiłą pamiątkowej tabliczki, zapalenie symbolicznego znicza oraz udekorowanie grobu szarfą w barwach narodowych zostało poprzedzone uporządkowaniem miejsca pochówku Bohatera. W Biurze Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej złożono ponadto wniosek o wpisanie mogiły Zygmunta Józefa Hulewicza do ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski.

zdjęcia: mł. chor. Rafał Miedziński, Krzysztof Duda

tekst: mjr Paweł Wcisło

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej