Dynamika zagrożeń współczesnego świata przybrała w ostatnich latach na sile. Aby móc skutecznie im przeciwdziałać potrzebne jest stałe doskonalenie się. Nie zapomina o tym ani na chwilę ppor. Piotr Ligudziński, specjalista działu kadr i szkolenia COSSW w Kulach. W dniach 22-23.03.2024 r. ww. uczestniczył w szkoleniu dla przedstawicieli służb mundurowych i branży ochrony. Szkolenie odbyło się w Książu Wielkopolskim, na terenie European Security Academy Training Center, najnowocześniejszego obiektu treningowego tego typu w Europie. Szkolenie obejmowało zagadnienia:

-planowania operacji;

-realizacji i koordynacji działań sekcji bojowych;

-przeprowadzania operacji wg scenariusza;

-walki w przestrzeniach zamkniętych (CQB).

Unikatowymi umiejętnościami w tym zakresie ppor. Ligudziński dzieli się na co dzień z przedstawicielami służb mundurowych. Niektóre z jego umiejętności znajdują zastosowanie w szkoleniu funkcjonariuszy Służby Więziennej, co bezpośrednio przekłada się na poprawę bezpieczeństwa pełnienia naszej trudnej służby. Gratulujemy ppor. Ligudzińskiemu udziału w tym elitarnym przedsięwzięciu. Dziękujemy Panu mjr. Cezaremu Mecwaldowskiemu, Komendantowi COSSW w Kulach, za współtworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji.

Tekst: mjr Paweł Wcisło

Zdjęcia: Adam Litwin

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej