28 marca 2024 r., w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach, odbył się wykład Pani dr Magdaleny El Ghamari p.n. „Bezpieczeństwo kulturowe w środowisku penitencjarnym. Wprowadzenie do zrozumienia różnic kulturowych”.

Autorytet i umiejętności dydaktyczne Pani Doktor oraz niezwykle ciekawa problematyka prelekcji wypełniły salę wykładową. Wykład był także testowo transmitowany w sieci, za pomocą nowego urządzenia do prowadzenia zajęć zdalnych. W swoim wystąpieniu Pani dr El Ghamari podkreśliła zagrożenia płynące z niezrozumienia różnic kulturowych, omówiła znaczenie języka, komunikacji, religii, obrzędów, zwyczajów żywieniowych, hierarchii społecznej, przestrzeni osobistej oraz wartości i norm społecznych dla bezpieczeństwa w jednostkach penitencjarnych. Każde z zagadnień zostało omówione w odniesieniu do różnorodności kulturowej, w której Pani Doktor specjalizuje się. Końcową część prelekcji stanowiły pytania z sali. Pouczające, niezwykle ciekawe, niekiedy zaskakujące odpowiedzi Prowadzącej skłaniały do refleksji i na długo pozostaną w pamięci uczestników wykładu. Blisko 1,5 godzinne wystąpienie było zaledwie wprowadzeniem do niezwykle skomplikowanej problematyki jaką jest bezpieczeństwo kulturowe. Nie dziwi zatem, że uczestnicy wykładu jednomyślnie domagają się kontynuacji spotkań o tej tematyce.

Prosimy Panią Doktor o więcej :)

tekst: mjr Paweł Wcisło

zdjęcia: mjr Michał Sołtysiak, mjr Grzegorz Sobiech, mjr Paweł Wcisło

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej