W dniu 01.06.2024 r. mjr Aleksander Kmieć zostanie powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach. Pan Komendant rozpoczął służbę we wrześniu 2007 r. na stanowisku młodszego inspektora działu kwatermistrzowskiego Zakładu Karnego w Herbach, od czerwca 2011 r. pełnił służbę na stanowisku kierownika działu kwatermistrzowskiego COSSW w Kulach. Pod kierownictwem mjr. Kmiecia placówka przeszła ogromną metamorfozę infrastrukturalną, która zaskutkowała powstaniem jednej z najlepszych baz szkoleniowych w Służbie Więziennej. Cieszymy się, że Pana zaangażowanie zostało docenione przez Kierownictwo Służby Więziennej. Serdecznie gratulujemy awansu.

tekst i zdjęcie: mjr Paweł Wcisło  

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej