Inauguracja szkolenia w korpusie podoficerskim SW w Sulejowie

W dniu 02 kwietnia 2024 roku w Oddziale Zamiejscowym w Sulejowie Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odbyła się inauguracja szkolenia przygotowującego do zajmowania stanowiska w korpusie podoficerskim Służby Więziennej. Przedmiotowe szkolenie rozpoczęło się już 04 marca 2024 roku i zrealizowane było w formie videokonferencji oraz samokształcenia. W inauguracji uczestniczyło 117 funkcjonariuszy z różnych jednostek organizacyjnych Służby Więziennej z całego kraju, którzy po części unitarnej i odbyciu praktyki zawodowej w dziale ochrony, będą kontynuować szkolenie w części specjalistycznej o specjalizacji ochronnej, ewidencyjnej, finansowej oraz informatycznej. Zakończenie szkolenia, które wieńczyć będzie egzamin na pierwszy stopień w korpusie podoficerów Służby Więziennej, nastąpi w dniu 26 czerwca 2024 roku.

Podczas uroczystości słuchaczy powitał Kierownik Oddziału Zamiejscowego w Sulejowie COSSW w Kulach mjr Dominik Frister, który podczas wystąpienia przedstawił funkcjonariuszom główne założenia szkolenia, wskazał na podstawowe zasady służbowego zachowania określone w obowiązującym regulaminie Ośrodka oraz życzył sukcesów w doskonaleniu kompetencji zarówno osobistych jak i zawodowych skutkujące pozytywnym wynikiem egzaminu końcowego. W ostatniej części inauguracji starszy wykładowca działu kadr i szkolenia mjr Mariusz Zalewski przedstawił kadrę szkoleniową oraz opiekunów poszczególnych plutonów.

 

Tekst i zdjęcia: mł. chor. Arkadiusz Lepla

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej