Słuchacze OZ w Sulejowie COSSW w Kulach z wizytą w Muzeum Katyńskim w Warszawie

W miesiącu kwietniu 2024 roku słuchacze szkolenia zawodowego na pierwszy stopień w korpusie podoficerskim SW w Oddziale Zamiejscowym w Sulejowie Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach, w ramach zajęć z wiedzy historyczno-patriotycznej uczestniczyli w wyjazdach dydaktycznych do Muzeum Katyńskiego w Warszawie oraz na Cmentarz Powązkowski. Muzeum to dokumentuje zbrodnię katyńską popełnioną przez Związek Radziecki na ponad dwudziestu  tysiącach Polaków przetrzymywanych w latach 1939-1940 w sowieckich obozach i więzieniach. Ta tragiczna i bolesna karta w polskiej historii jest związana także z funkcjonariuszami Straży Więziennej, którzy ponieśli najwyższą ofiarę z życia za własną Ojczyznę. Wyjazdy dydaktyczne niewątpliwie poszerzyły wiedzę historyczną funkcjonariuszy SW o skali zbrodni sowieckich na Narodzie Polskim, a ponadto były wyrazem czci i szacunku dla pamięci o minionych pokoleniach, w tym funkcjonariuszy przedwojennej Straży Więziennej.

tekst i zdjęcia: mł. chor. Arkadiusz Lepla

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej