Uroczyste zakończenie szkolenia w korpusie chorążych

Dla 124 słuchaczy szkolenia zawodowego przygotowującego do zajmowania stanowisk w korpusie chorążych Służby Więziennej dzień 22 grudnia 2023 roku był niewątpliwie szczególnym momentem na ich drodze kariery zawodowej. Tego dnia, w Oddziale Zamiejscowym w Sulejowie Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach, odbył się egzamin wieńczący trzymiesięczny trud związany z procesem podnoszenia  kompetencji zawodowych słuchaczy, zaś dla kadry ośrodka w zakresie organizacji i przeprowadzenia tego skomplikowanego procesu. Egzamin w formie testu jednokrotnego wyboru przeprowadzony został przez komisję egzaminacyjną, w skład której weszli funkcjonariusze i pracownicy Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Uzyskanie przez wszystkich funkcjonariuszy pozytywnego wyniku z egzaminu stanowi dla Dyrektora Generalnego Służby Więziennej podstawę nadania im pierwszego stopnia w korpusie chorążych SW.

Po egzaminie odbyło się uroczyste zakończenie szkolenia, podczas którego kierownik Oddziału Zamiejscowego w Sulejowie mjr Dominik Frister wręczył słuchaczom upragnione świadectwa jego ukończenia. Uzyskane wysokie średnie ocen świadczyły o dużym zaangażowaniu i determinacji słuchaczy w procesie doskonalenia umiejętności i ugruntowywania wiedzy, które stanowią kompendium kompetencji niezbędnych dla sprawnego i praworządnego pełnienia służby.

Na zakończenie uroczystości mjr Dominik Frister pogratulował słuchaczom zarówno wyników jak i reprezentowania godnej postawy w okresie całego szkolenia, motywując jednocześnie do dalszego inwestowania w rozwój osobisty i traktowania awansu na pierwszy stopień w korpusie chorążych jako jednego z etapów na drodze kariery zawodowej.

W ostatniej części swojego wystąpienia mjr Dominik Frister skierował swoje podziękowania do funkcjonariuszy i pracowników poszczególnych pionów służby Oddziału Zamiejscowego w Sulejowie, w ciepłych słowach wyrażając swoje uznanie dla profesjonalizmu i zaangażowania wykładowców, odpowiedzialnej postawy funkcjonariuszy działu ochrony, na których ciąży między innymi niewdzięczna rola stania na straży respektowania regulaminu pobytu oraz dla kadry działu kwatermistrzowskiego, za jej ogromny wkład w zapewnienie komfortowych warunków pobytu dla słuchaczy szkolenia.

Wszystkim absolwentom życzymy dalszych sukcesów zawodowych oraz szczęścia w życiu osobistym.

 

Tekst: mł. chor. Arkadiusz Lepla
Zdjęcia: st. chor. Bartosz Rudecki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej