Zakończenie szkolenia w korpusie podoficerskim SW w Sulejowie

Z dniem 25 marca 2024 roku w COSSW w Kulach Oddział Zamiejscowy w Sulejowie zakończyło się szkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk w korpusie podoficerskim Służby Więziennej. W dniu 26 marca 2024 roku 119 słuchaczy szkolenia zawodowego przystąpiło do egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerskim.

Po egzaminie odbyło się uroczyste zakończenie szkolenia, podczas którego kierownik Oddziału Zamiejscowego w Sulejowie mjr Dominik Frister wręczył słuchaczom upragnione świadectwa jego ukończenia. Uzyskane wysokie średnie ocen świadczyły o dużym zaangażowaniu i determinacji słuchaczy w procesie doskonalenia umiejętności i ugruntowywania wiedzy, które stanowią kompendium kompetencji niezbędnych dla sprawnego i praworządnego pełnienia służby. Pierwszą lokatę w nauce ze średnią ocen 5,00 ex aequo uzyskało aż czterech słuchaczy: st. szer. Sylwia Górska AŚ Radom, st. szer. Joanna Pędziwiatr ZK Wołów, st. szer. Karolina Zborowska ZK Nr 1 Wrocław, st. szer. Adam Wójtowicz ZK Rzeszów.

 

Na zakończenie uroczystości mjr Dominik Frister pogratulował słuchaczom zarówno wyników jak i reprezentowania godnej postawy w okresie całego szkolenia, motywując jednocześnie do dalszego inwestowania w rozwój osobisty i traktowania awansu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów jako jednego z etapów na drodze kariery zawodowej.

W ostatniej części swojego wystąpienia mjr Dominik Frister skierował swoje podziękowania do funkcjonariuszy i pracowników poszczególnych pionów służby Oddziału Zamiejscowego w Sulejowie, w ciepłych słowach wyrażając swoje uznanie dla profesjonalizmu i zaangażowania wykładowców, odpowiedzialnej postawy funkcjonariuszy działu ochrony, na których ciąży między innymi niewdzięczna rola stania na straży respektowania regulaminu pobytu oraz dla kadry działu kwatermistrzowskiego, za jej ogromny wkład w zapewnienie komfortowych warunków pobytu dla słuchaczy szkolenia.

Wszystkim absolwentom życzymy dalszych sukcesów zawodowych oraz szczęścia w życiu osobistym.

 

Tekst: mł. chor. Arkadiusz Lepla
Zdjęcia: mjr Jacek Jadowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej