Z okazji Dnia Weterana Działań Poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 23.05.2024 r. na strzelnicy CWKS Legia Warszawa w Rembertowie, odbył się II Wielobój Strzelecki Służb Mundurowych oraz Sympatyków. Wzięła w nim udział reprezentacja COSSW w Kulach w składzie: mjr Jacek Jadowski, kpt. Arkadiusz Dratwa, mł. chor. Mateusz Wróblewski. Przedsięwzięcie zorganizowano z inicjatywy: Biura Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji, Stołecznej Grupy Wojewódzkiej i Regionu Centralne Biuro Śledcze Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA oraz Sekcji Strzeleckiej CWKS Legia Warszawa. Doborowa konkurencja nie oddała naszym reprezentantom żadnego z miejsc na podium. Tym razem wynik nie był najważniejszy. Na linii ognia stawili się przedstawiciele wielu służb mundurowych oraz ich sympatycy. Wspólnie uczcili oni pamięć Funkcjonariuszy i Żołnierzy poległych na służbie. Zawodom towarzyszyła zbiórka pieniędzy i licytacja pamiątek na rzecz Fundacji Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Łączna kwota zebranych środków wyniosła 115 300 zł (!) Niezmiernie nam miło, że mogliśmy być częścią tego szlachetnego wydarzenia.

zdjęcia: kpt. Arkadiusz Dratwa, Paweł Ostaszewski Gazeta Policyjna

tekst: mjr Paweł Wcisło

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej