W Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach mieliśmy dziś zaszczyt gościć Kadrę Dydaktyczną i Studentów Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Kaliskiego (kierunek zarządzanie kryzysowe). Wizyta studyjna umożliwiła Gościom zapoznanie się z funkcjonowaniem placówki oraz zasadami organizacji i przebiegiem szkolenia zawodowego i specjalistycznego funkcjonariuszy Służby Więziennej. Zapraszamy Państwa ponownie. 

zdjęcie: ppor. Marcin Kryń

tekst: mjr Paweł Wcisło 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej