W dniach: 17, 18, 24 i 25 kwietnia 2024 r. słuchacze szkolenia zawodowego na pierwszy stopień w korpusie chorążych realizowanego w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach uczestniczyli w wyjazdach dydaktycznych do Muzeum Katyńskiego w Warszawie. Placówka ta dokumentuje zbrodnię katyńską popełnioną przez Sowietów na dwudziestu dwóch tysiącach Polaków przetrzymywanych w latach 1939-1940 w sowieckich obozach i więzieniach. Ta tragiczna karta polskiej historii jest związana m.in. z funkcjonariuszami Straży Więziennej. Wyjazdy dydaktyczne poszerzyły wiedzę funkcjonariuszy o skali zbrodni sowieckich na Narodzie Polskim. Były także wyrazem czci i szacunku dla minionych pokoleń, które dla Ojczyzny poniosły najwyższą ofiarę życia.

zdjęcia: sierż. Mateusz Jakubowski, mjr Paweł Wcisło

tekst: mjr Paweł Wcisło

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej