W dniach 12-21.05.2024 r., w COSSW w Kulach, zrealizowano szkolenie specjalistyczne dla dowódców Grup Interwencyjnych Służby Więziennej. Uczestniczyło w nim 10 Funkcjonariuszy. Szkolenie zorganizowano w porozumieniu z Biurem Ochrony i Spraw Obronnych oraz Biurem Kadr i Szkolenia Centralnego Zarządu Służby Więziennej. Program szkolenia obejmował zagadnienia związane z zadaniami GISW realizowanymi w jednostkach penitencjarnych i podczas konwojowania. Szczególny nacisk położono w szkoleniu na:

-treningi strzelania dynamicznego z wykorzystaniem broni krótkiej i długiej;

-ćwiczenie taktyki niezbędnej w działaniu grup interwencyjnych;

-działania interwencyjne w ciasnych przestrzeniach;

-ratownictwo przedmedyczne;

-trening umiejętności szybkiego podejmowania decyzji;

-znajomość procedur związanych z prowadzeniem działań ochronnych;

-zagadnienia organizacji i realizacji tzw. konwojowania o zwiększonym ryzyku;

-wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności do prowadzenia treningów i szkoleń.

W rolę pozorantów wcielili się wykładowcy COSSW w Kulach, którzy urealnili szkolenie. W ćwiczeniach wykorzystano ponadto sztuczne rany (m.in. cięte, szarpane, wytrzewienia) i sztuczną krew podnoszące realizm. Wymusiło to na uczestnikach szkolenia konieczność identyfikacji rodzajów obrażeń, jak również dobór adekwatnych środków zabezpieczenia rannych. Szkolenie zakończyło się egzaminem i ankietami ewaluacyjnymi. Komendant oraz kadra COSSW dostrzegają ogromną potrzebę organizacji szkoleń praktycznych w Służbie Więziennej.

zdjęcia: mjr Tomasz Nawrocki, mjr Paweł Wcisło

tekst: mjr Paweł Wcisło

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej