W dniach 19-24.05.2024 r., w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach, zrealizowano szkolenie specjalistyczne dla statystyków działów ewidencji jednostek organizacyjnych Służby Więziennej, w którym uczestniczyło 20 Funkcjonariuszy. Organizatorem przedsięwzięcia było Biuro Ewidencji Centralnego Zarządu Służby Więziennej. W szkoleniu szczególny nacisk położono na ćwiczenia praktyczne w zakresie obliczania okresu wykonywanych kar i środków przymusu, do czego wykorzystano bazę testową systemu Centralna Baza Danych Osób Pozbawionych Wolności (dalej CBDOPW). Znaczną część szkolenia poświęcono także omówieniu zdarzeń dotyczących służby ewidencyjnej mogących zaistnieć w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej, np. potencjalnym uchybieniom w zakresie danych gromadzonych w CBDOPW. Szkolenie zakończyło się wymagającym, 1,5 godzinnym egzaminem pisemnym, który zaszczyciła swoją obecnością Pani ppłk Monika Świesiulska, Dyrektor Biura Ewidencji Centralnego Zarządu Służby Więziennej. Bardzo dobre wyniki egzaminu potwierdziły wysoki poziom przygotowania zawodowego uczestników szkolenia. Dziękujemy Państwu za wizytę.

tekst i zdjęcia: mjr Paweł Wcisło

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej