Dziś (10 października br.) pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości, którego reprezentował wiceminister Michał Woś, a Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, zostało zawarte porozumienie. Związek reprezentował Przewodniczący Zarządu Głównego Czesław Tuła.

Odpowiednie funkcjonowanie Służby Więziennej ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego w Polsce. Porozumienie zostało wypracowane w oparciu o postulaty NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa z 15 września br. Ma na celu poprawę warunków pracy i płacy funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

Podpisany dokument realizuje postulat związku, by warunki przyznawania świadczenia motywacyjnego dla funkcjonariuszy Służby Więziennej były ustalane w oparciu o zasadę równego traktowania w służbach mundurowych.

Zgodnie z jego zapisami, w nadchodzącym roku zarówno funkcjonariusze, jak i pracownicy Służby Więziennej otrzymają podwyżkę uposażeń w wysokości 12,3 proc. Ponadto, o co najmniej 100 milionów złotych zwiększony zostanie budżet Służby Więziennej na 2024 rok.

Środki te mają zostać przeznaczone na m.in. na dofinansowanie wypłaty za wypracowane ponadnormatywne godziny oraz świadczenia motywacyjne. Mają one zachęcić funkcjonariuszy do jak najdłuższej służby, a także zahamować odpływ doświadczonej kadry. W aneksie zapowiedziano także opracowanie projektu nowelizacji rozporządzenia dotyczącego ryczałtu za dojazd do miejsca pełnienia służby.

Biuro Komunikacji i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

Porozumienie.jpgPorozumienie1.jpg

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej