W 2019 roku funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej oddali 1,5 tysiąca litrów krwi. Służba Więzienna od wielu lat aktywnie włącza się w popularyzację honorowego krwiodawstwa stanowiącego wyjątkową i unikalną formę pomocy innym.

Tradycja oddawania krwi od lat wpisana jest w funkcjonowanie jednostek penitencjarnych. W 2017 roku Dyrektor Generalny Służby Więziennej Zarządzeniem nr 74 powołał zespół d.s. popularyzacji honorowego krwiodawstwa. Przy zakładach karnych i aresztach śledczych tworzone są Kluby Honorowych Dawców Krwi.

Akcje ogólnopolskie

Akcja z okazji Święta Służby Więziennej i 100-lecia powstania formacji odbywała się w terminie od 21 stycznia 2019 do 22 marca 2019r. Łącznie w tym terminie udało się zebrać 512, 52 litrów krwi. W akcji tej wyróżnił się Zakład Karny w Malborku, w którym podczas zbiórki udało się zebrać 34.450 l.

Ogólnopolska akcja ”Nasza Krew -Nasza Ojczyzna”, w której Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna cyklicznie bierze udział odbywa się każdego roku od połowy października do połowy grudnia. W 2019 roku oddanych zostało ponad 400 litrów krwi. Ponownie na wyróżnienie zasługuje Zakład Karny w Malborku, który w tym okresie zebrał 68 litrów.

W obu akcjach udało się zebrać 1000 litrów krwi.

Akcje lokalne

W Służbie Więziennej istnieje ponad 80 klubów HDK które cyklicznie organizują własne zbiórki krwi lub przyłączają się do akcji organizowanych przez inne formacje mundurowe, instytucje takie jak szkoły ,uczelnie itp.

Akcje krwiodawstwa, w których udział biorą funkcjonariusze:

- Nasza Krew – Nasza Ojczyzna

- Przelej Krew

- Spokrewnieni Służbą

- Akcja Honorowego Krwiodawstwa Służb Mundurowych

- Mundurowy Dar Serca

- Solidarna Kropla Krwiodawstw

- Ratuj Życie Razem z Nami

- Mamy to we Krwiodawstw

- Oddaj krew podziel się Życiem.

Średniorocznie funkcjonariusze oddają ponad 400 litrów krwi.

Dawcy szpiku

W Polsce, co godzinę ktoś dowiaduje się, że ma białaczkę, czyli nowotwór krwi. Bez względu na wiek, płeć czy dotychczasowy stan zdrowia - każdy może zachorować. Dla wielu chorych jedyną szansą na życie jest przeszczepienie szpiku lub komórek macierzystych od niespokrewnionego Dawcy. Coraz więcej funkcjonariuszy decyduje się zarejestrować, jako potencjalny dawca szpiku. Kilku z nich znalazło już genetycznego brata-bliźniaka.

Zasłużony dla Zdrowia Narodu

Każdy z funkcjonariuszy i pracowników cywilnych oddający krew zasługuje na wielkie uznanie. 1048 funkcjonariuszy jest Honorowym Dawcą Krwi. Wśród tej grupy są osoby, które mogą się pochwalić najwyższym wyróżnieniem, jakim jest odznaczenie Zasłużony dla Zdrowia Narodu, które nadawane jest przez Ministerstwo Zdrowia.

Krew jest lekiem, którego niczym nie można zastąpić. Podawana jest w stanach zagrożenia życia. Jedynym jej źródłem są zdrowi ludzie, którzy rozumieją, że oddanie krwi to rodzaj posłannictwa.

Więcej: Popularyzacja honorowego krwiodawstwa w Służbie Więziennej

BDG SW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej