Wzorem lat ubiegłych funkcjonariusze Służby Więziennej przyłączyli się do akcji honorowego krwiodawstwa „Nasza krew – Nasza ojczyzna”, którą patronatem objął m.in. Minister Sprawiedliwości. Ta bezinteresowna akcja dzielenia się dobrem łączy ludzi i całą naszą formację.

W tym roku 12. edycja akcji „Nasza krew - Nasza ojczyzna” trwa od 25 października do 20 grudnia. Dla naszej formacji to również jedna z form uczczenia Narodowego Święta Niepodległości, bo choć dziś nie musimy walczyć i przelewać krwi za wolność ojczyzny, to właśnie w tak szczególny sposób możemy okazać swój patriotyzm, a jednocześnie szacunek do największego daru, jakim jest życie.

Celem akcji jest popularyzowanie honorowego krwiodawstwa, pozyskanie jak największej liczby nowych dawców krwi i szpiku kostnego wśród funkcjonariuszy, pracowników, emerytów, rencistów Służby Więziennej oraz członków ich rodzin. To również ukazanie funkcjonariusza gotowego służyć społeczeństwu i ojczyźnie.

Służba Więzienna jest formacją, która od lat uczestniczy w tym przedsięwzięciu i co roku bije rekordy w ilości oddawanej krwi. W jednostkach penitencjarnych w całej Polsce odbywają się akcje oddawania tego cennego płynu życia. W ubiegłym roku prawie 4 tys. funkcjonariuszy, pracowników, emerytów i rencistów Służby Więziennej oddało 1.7 tys. litrów krwi. Liczymy, że w tym roku pobijemy ten rekord.

W Służbie Więziennej jest ponad 3 tysiące krwiodawców zrzeszonych w prawie stu klubach honorowych krwiodawców. Stanowią one wyjątkową i unikalną formę pomocy drugiemu człowiekowi. Oprócz krzewienia haseł związanych z regularnym i bezinteresownym oddawaniem krwi wśród więzienników, zachęcają do tego także lokalną społeczność i inne służby mundurowe.

W naszej formacji działa Zespół ds. Popularyzacji Honorowego Krwiodawstwa w Służbie Więziennej, który podejmuje wiele skutecznych działań promocyjnych.

Zespół Prasowy CZSW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej