3 stycznia 2018 roku w powstającym Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL odbyły się uroczystości upamiętniające 65. rocznicę stracenia w mokotowskim więzieniu Bolesława Kontryma, ps. Żmudzin, majora Wojska Polskiego i komisarza przedwojennej Policji.

W obchodach rocznicy śmierci  Bolesława Kontryma wzięli udział: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak, Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk, Komendant Główny Straży Granicznej gen. bryg. SG Marek Łapiński, dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL Jacek Pawłowicz. Służbę Więzienną reprezentowali: Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński oraz Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie płk Zbigniew Brzostek. Uroczystości miały miejsce przed murem mokotowskiego więzienia, gdzie znajduje się pamiątkowa tablica poświęcona osobom zamordowanym na Rakowieckiej w okresie komunizmu. Postać Bolesława Kontryma i jego dokonania przypomnieli w swoich przemówieniach Minister Mariusz Błaszczak i Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk. W uroczystości wzięły udział poczty sztandarowe Służby Więziennej, Policji i Straży Granicznej, które asystowały przy złożeniu wieńców przez przybyłe delegacje.

Po zakończeniu części oficjalnej uczestnicy obchodów mieli okazję zwiedzić były Areszt Śledczy w Warszawie Mokotowie, w tym niedawno udostępnione miejsce straceń, gdzie prawdopodobnie zamordowano Bolesława Kontryma.

 

Zespół Komunikacji Medialnej i Promocji
Centralny Zarząd Służby Więziennej

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej