11 września 2023 r. odbyło się uroczyste nadanie sztandaru Aresztowi Śledczemu w Sosnowcu z udziałem wiceministra sprawiedliwości Michała Wosia, sędziego Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego, a także Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. insp. Jacka Kitlińskiego.

Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w Katedrze pw. Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu w intencji funkcjonariuszy i pracowników sosnowieckiej jednostki penitencjarnej. Liturgii przewodniczył biskup diecezji sosnowieckiej ks. dr Grzegorz Kaszak.
Po mszy zaproszeni goście oraz funkcjonariusze Służby Więziennej w asyście Kompanii Reprezentacyjnej Służby Więziennej, Kompanii Honorowej OISW w Katowicach oraz wszystkich pocztów sztandarowych udali się na plac katedralny, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.

Poświęcony sztandar minister Michał Woś przekazał na ręce dyrektora sosnowieckiej jednostki kpt. Marcina Żaka. W drzewce sztandaru zostały wbite honorowe gwoździe oraz dokonano wpisów do księgi pamiątkowej.

Fundatorem sztandaru jest Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego POMET Wronki. Sztandar będzie używany podczas obchodów świąt narodowych i państwowych, uroczystości o charakterze patriotycznym i religijnym, w czasie wręczania funkcjonariuszom nominacji na wyższe stopnie służbowe oraz orderów i odznaczeń.

Wiceminister sprawiedliwości Michał Woś podkreślał, że to wielki dzień  i wyróżnienie dla Aresztu Śledczego w Sosnowcu. Mówił z dużym uznaniem o pracy sosnowieckich więzienników, chwalił świetne wyniki ich pracy i realizację zadań nałożonych na kierownictwo sosnowieckiej jednostki. Wspomniał o zaangażowaniu funkcjonariuszy Służby Więziennej w program „Praca dla więźniów”. – To, że Polacy czują się bezpiecznie jest to wynik bardzo ciężkiej pracy wielu osób, ale to przede wszystkim spoczywa na barkach tych, którzy dbają o nasze bezpieczeństwo służąc Rzeczypospolitej – powiedział Michał Woś.  

Wiceminister wspomniał także o inwestycjach Ministerstwa Sprawiedliwości w Sosnowcu: począwszy od rozbudowy sosnowieckiego aresztu, po budowę nowych siedzib sądu rejonowego i prokuratur rejonowych.  

– Dzisiejsza uroczystość już nigdy się nie powtórzy – Areszt Śledczy w Sosnowcu dostaje sztandar – najważniejszą z chorągwi. To wyraz uznania, poszanowania i zaufania wobec wszystkich, którzy pełnią tu służbę i pracują – mówił Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. insp. Jacek Kitliński.  – To symbol dumy z przynależności do formacji – dodał i podkreślił, że sztandar to zobowiązanie i służba na rzecz ojczyzny i społeczeństwa, która wyraża się w wypełnianiu zasady praworządności i poszanowania godności ludzkiej. Dyrektor generalny podziękował funkcjonariuszom i pracownikom Aresztu Śledczego w Sosnowcu za dobrą, rzetelną i oddaną służbę. – Bądźcie z niej dumni – powiedział.  Ceremonię zakończył apel poległych, salwa honorowa oraz złożenie wieńców przed pomnikiem funkcjonariuszy służb mundurowych, urzędników państwowych i samorządowych, którzy oddali życie za ojczyznę. Była też defilada pododdziałów oraz występ Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach w repertuarze patriotycznym.

W  uroczystości wzięli udział przedstawiciele Sejmu i Senatu, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Katowicach płk Maciej Konior, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu płk Łukasz Górny, przedstawiciele sądu okręgowego, sądów rejonowych i prokuratur rejonowych z terenu Zagłębia Dąbrowskiego, przedstawiciele władz samorządowych, komendanci zaprzyjaźnionych służb mundurowych, dyrektorzy jednostek penitencjarnych okręgu katowickiego, przedstawiciele związków zawodowych, funkcjonariusze Służby Więziennej, emeryci oraz wielu innych zaproszonych gości i mieszkańcy Sosnowca.

 kpt. Grzegorz Kantor

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej