Tegoroczna promocja oficerska Służby Więziennej przypadła w szczególnym roku, gdy świętujemy stulecie niepodległej Polski i stulecie więziennictwa, a Centralne Obchody Święta Służby Więziennej objął Narodowym Patronatem Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Miejscem uroczystości był Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, przed Grobem Nieznanego Żołnierza, jako miejsce symboliczne dla Polaków.

Na wszystkie te aspekty i okoliczności, witając uczestników spotkania, zwrócił uwagę w swoim wystąpieniu gen. Jacek Kitliński, Dyrektor Generalny Służby Więziennej podczas uroczystości 29 czerwca br. Obchody na placu poprzedziła msza święta w kościele św. Antoniego Padewskiego w Warszawie w intencji funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej, odprawiona przez bp. Zbigniewa Zielińskiego.

Taka uroczystość zdarza się raz na sto lat

W uroczystych obchodach wzięli udział przedstawiciele najwyższych władz państwowych: prezydent RP Andrzej Duda, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, ministrowie, posłowie i senatorowie RP, szefowie służb mundurowych z Polski i z zagranicy, funkcjonariusze Służby Więziennej i ich rodziny, przedstawiciele NSZZFiPW na czele z przewodniczącym Czesławem Tułą oraz zaproszeni goście.

– Będąc przed Grobem Nieznanego Żołnierza oddajemy hołd tym znanym i nieznanym z nazwiska, którzy poświęcili życie za ojczyznę i za to, by miliony Polaków mogły żyć w wolnym kraju. Profesjonalizm i zaangażowanie funkcjonariuszy Służby Więziennej w zapewnienie bezpieczeństwa państwa znajdują należne uznanie. A to, że świętujemy właśnie w tym miejscu, jest jego widocznym dowodem – podkreślał generał Kitliński. W dalszej części wystąpienia zwrócił uwagę na zmiany, które zaszły w Służbie Więziennej: rozpoczętą reformę systemu szkolenia i doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy, realizację gruntownego i kompleksowego procesu modernizacji SW poprzez m.in. wyposażanie kolejnych jednostek penitencjarnych w nowoczesny sprzęt specjalistyczny i uzbrojenie, unowocześnienie systemu penitencjarnego, realizację programu „Praca dla więźniów”, przywracanie należnego formacji szacunku i uznania w społeczeństwie.

Tam, gdzie ogień nigdy nie gaśnie

W osobnych słowach generał zwrócił się do swoich podwładnych, w tym dwustu pięćdziesięciu ośmiu nominowanych oficerów, którym pierwszy stopień oficerski, podporucznika SW, nadał prezydent Andrzej Duda.  – Życzę wam, panie i panowie oficerowie, by służba dla państwa polskiego była dla was zaszczytem i honorem. Gratuluję awansowanym i odznaczonym. Wszystkim funkcjonariuszom Służby Więziennej, którzy z całego kraju przybyli dziś na Plac Piłsudskiego, gdzie ogień nigdy nie gaśnie - mówił generał nawiązując metaforycznie do postawy więzienników podczas codziennej służby w swoich jednostkach. - Dziękuję za sumienność i oddanie. Życzę wam satysfakcji ze służby i pracy. Waszym bliskim  składam podziękowania za cierpliwość i zrozumienie tego, że służba wymaga poświęceń - podkreślił w przemówieniu.  

Niezwykłość miejsca, czasu i osób

Także prezydent Andrzej Duda podkreślił niezwykłość miejsca, w którym odbywała się uroczystość – Cieszę się,  że mogę sie spotkać z funkcjonariuszami polskiej Służby Więziennej, w tak ważnym i znamiennym dla naszej ojczyzny miejscu, przed Grobem Nieznanego Żołnierza, świętym dla polskiego wojska i dla każdego komu drogie jest niepodległe i suwerenne państwo. Pod krzyżem, który znaczy miejsce, spod którego w 1979 roku przemawiał do nas Polaków, Ojciec Święty Jan Paweł II i obudził Polskę i Polaków do wolności - mówił prezydent, by za chwilę kontynuować: - Dzisiaj w tym miejscu stoją funkcjonariusze polskiej Służby Więziennej służącej wolnej, niepodległej i suwerennej ojczyźnie.  Gratuluję Państwu tej służby i dziękuję.  Gratuluję nowowypromowanym i oficerom. Ogromnie się cieszę, że tylu młodych ludzi w stopniu oficera będzie od dzisiaj w tej formacji. To niezwykle ważne, żeby była to formacja nowoczesna, która odpowiada na wszystkie wyzwania współczesnego świata. Odpowiada na wszystkie wyzwania tego świata w formie zagrożeń, jakie  istnieją dla bezpieczeństwa obywateli, jakie istnieją dla bezpieczeństwa państwa. To niezwykle ważne, żeby w służbie było jak najwięcej ludzi przygotowanych i wysoko wykształconych - podkreślił Andrzej Duda.  

W służbie Rzeczypospolitej

- To służba, która najczęściej dla społeczeństwa jest mało widoczna. Często, jak państwo doskonale wiedzą, bywa też niewdzięczna, bo to służba bardzo trudna. Wymagająca bardzo niezwykłych i specyficznych kwalifikacji zawodowych, etycznych i moralnych, świetnych predyspozycji. Chcę jednoznacznie powiedzieć, że pełnicie jedną z najważniejszych i kluczowych służb dla bezpieczeństwa państwa - mówił prezydent dziękując za codzienny wysiłek, trud, zaangażowanie, sumienność oraz oddanie, z jakim funkcjonariusze Służby Więziennej wykonują swoje obowiązki. - Mam nadzieję, że modernizacja, która jest obecnie realizowana w Służbie Więziennej pomoże wam pełnić tę służbę jeszcze lepiej, jeszcze doskonalej, z lepszym wyposażeniem,  a przede wszystkim jeszcze bezpieczniej - podkreślił prezydent.   

Jesteśmy z was dumni

W trakcie uroczystości odbyła się promocja na pierwszy stopień oficerski 258 funkcjonariuszy, absolwentów szkolenia zawodowego. Prymusem tegorocznego szkolenia został ppor. Bartosz Wieczorek z AŚ w Piotrkowie Tryb. ze średnią ocen 5,57. Nagrodę specjalną wręczył mu Patryk Jaki, sekretarz  stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. - Państwo polskie jest z was dumne - mówił do absolwentów szkolenia zawodowego i zgromadzonych na placu oficerów. – Jestem przekonany, że będziecie stanowili nową wartość dla Polski, będziecie rozwijać poczucie bezpieczeństwa wśród obywateli. Nie ma bezpieczeństwa państwa polskiego bez Służby Więziennej. To dzięki niej możemy czuć, co dla nas, jako społeczeństwa, jest najważniejsze  –  podkreślił minister. – Jestem spełniony, jako obywatel i jako funkcjonariusz – to z kolei słowa ppor. Wieczorka, który w ten sposób podsumował swoje wystąpienie i dziękował w imieniu nowomianowanych oficerów.

Złotą odznaką „Za zasługi w pracy penitencjarnej” pośmiertnie wyróżniono 7 osób - To wspaniały przykład etosu, który panuje w polskiej Służbie Więziennej. To wspaniały przykład oddania sprawom Polski do ostatniego tchnienia, do samego końca, poprzez udręczenie, aż do śmierci - zwrócił się z podziękowaniami prezydent do rodzin, które te odznaczenia odbierały. - Ogromnie się cieszę, że mają państwo takie przykłady. Cieszę, że możecie na tym właśnie ogromnym dorobku budować dzisiejsze, swoje postawy. Postawy oddanych polskiemu państwu funkcjonariuszy Służby Więziennej. Tym bardziej, że nie jest ona pełniona przy świetle i blasku reflektorów. 

Mamy swojego duchowego patrona

Uroczystość odbywała się w dniu szczególnym, bowiem w święto patrona Służby Więziennej w Polsce – świętego Pawła Apostoła. Został ustanowiony naszym duchowym opiekunem na mocy dekretu Stolicy Apostolskiej, wydanego 21 czerwca br. - Jest to dla nas moment historyczny albowiem polska Służba Więzienna, w swojej 100-letniej historii, nie posiadała dotychczas swojego patrona – podkreślał generał Kitliński, który był inicjatorem ustanowienia patrona dla naszej formacji. Św. Paweł Apostoł jest uosobieniem prawości, wierności podjętym zobowiązaniom i wytrwałości.  Napisał  w jednym ze swoich listów: „W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary dochowałem”. - My, polscy więziennicy, zawsze te słowa mamy w sercu i umyśle - zapewnił generał.

Uroczystości zakończyło złożenie wieńców na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza i uroczysta defilada pododdziałów Służby Więziennej.

W przeddzień uroczystości odbyło się Międzynarodowe Seminarium „Tradycje i współczesność polskiego więziennictwa w 100-lecie odzyskania niepodległości”  podczas, którego pochylono się m.in. nad bogatym dziedzictwem polskiej penitencjarystyki oraz wyzwaniach, które stawia współczesność.

Galeria zdjęć z Centralnych Obchodów Święta Służby Więziennej

Zespół Komunikacji Medialnej i Promocji CZSW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej