4 września rozpoczął się nowy rok szkolny. Tego dnia naukę rozpoczęło też prawie 3,5 tys. słuchaczy w 18 przywięziennych centrach kształcenia ustawicznego.

Nauczanie będzie prowadzone na trzech poziomach: szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego i kwalifikacyjnych kursów zawodowych, ze zdecydowaną przewagą tych ostatnich. Z roku na rok przybywa nowych profili zawodowych, w tym nowością jest górnik eksploatacji podziemnej. Tego fachu będą uczyli się osadzeni w Zakładzie Karnym w Wojkowicach. Kilku więźniów z tej jednostki już pracuje w tym zawodzie. Oferta przywięziennych szkół jest stale uaktualniana i dostosowywana do potrzeb lokalnego rynku pracy i kontrahentów zatrudniających osadzonych.

Kształcenie ustawiczne nie stawia ograniczeń wiekowych. Wszyscy osadzeni, którzy deklarują chęć podjęcia nauki mają do tego prawo. Przedział wiekowy jest dość spory i obejmuje osadzonych od 18. do 65. roku życia. Najliczniejszą grupę osadzonych uczących się to ci, znajdujący się w przedziale 25 – 40 lat.

Nauka nie wyklucza pracy. – Jeśli udaje się pogodzić możliwość zatrudnienia z kształceniem, to bardzo dobrze. Trzeba z tego korzystać – jak mantrę powtarza Tomasz Iwasiewicz, główny wizytator w Biurze Penitencjarnym w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej.

Zespół Prasowy CZSW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej