5 czerwca 2024 r. w siedzibie Centralnego Zarządu Służby Więziennej miało miejsce spotkanie kierownictwa Służby Więziennej z przedstawicielami Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego.

Obie strony rozmawiały o wznowieniu współpracy. Omówiono wiele istotnych kwestii, m.in. podjęcie niezwłocznych działań w celu organizacji VII Polskiego Kongresu Penitencjarnego, udostępnienia łamów „Forum Służby Więziennej” do publikowania tekstów o działalności i dorobku PTP oraz otwarcia jednostek penitencjarnych na prowadzenie badań naukowych.

Spotkanie odbyło się w atmosferze obopólnej troski o dobro wspólne i interes publiczny, jakim jest prawidłowe funkcjonowanie systemu polskiego więziennictwa.

 

 

Edward Wasilewski

zdjęcia Michał Grodner

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej