„Podobno optymista twierdzi, że żyjemy w najlepszym z możliwych światów, a pesymista obawia się, że to może być prawda”. Jedno jest pewne, sztuki pozytywnego myślenia można się nauczyć. Dzień Pozytywnego Myślenia, który przypada 2 lutego, jest doskonałą okazją na dostrzeżenie zalet dnia codziennego. A jak można uczcić ten dzień za murami więzienia? Na przykład skupiając się na pozytywnych wydarzeniach mijającego dnia.

Myśl pozytywnie!

Badania naukowców potwierdzają, że optymiści są od 5% do 10% mniej narażeni na choroby serca, wylew, depresję czy nowotwór. Jedną z przyczyn może być fakt, że optymiści zwykle prowadzą zdrowszy i bardziej aktywny tryb życia niż pesymiści.

Poczucie szczęścia i wysoki poziom optymizmu motywują do zmiany, do życia w zgodzie z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi. Dlatego w procesie resocjalizacji Służba Więzienna uczy skazanych optymistycznego spojrzenia na świat i swoje życie. Osadzeni biorą udział w warsztatach, dzięki którym zdobywają wiedzę i umiejętności do zmiany sposobu myślenia, szukania pozytywnych aspektów życia. Funkcjonariusze wszystkich jednostek kładą duży nacisk na objęcie osadzonych różnego rodzaju zindywidualizowanymi oddziaływaniami penitencjarnymi.

Jak nie załamać się w ciężkich sytuacjach i kontrolować emocje? Jak walczyć ze stresem, poczuciem winy, przeżywaniem wstydu? Jak podwyższyć swoją samoocenę i poczucie wartości? Na te pytanie funkcjonariusze Służby Więziennej odpowiadają osadzonym w procesie oddziaływań terapeutycznych. Poruszane zagadnienia nastawione są na pozytywne myślenie i mają za zadnie pomóc skazanym w zwiększeniu motywacji do utrzymania trzeźwości, naprawienia szkód, odzyskania wiary we własne siły. Im więcej pozytywnych informacji pod adresem osadzonych, tym większa w nich wiara w siebie i lepsze rezultaty pracy.

Dzień Pozytywnego Myślenia

Wszystko za sprawą dr Kirsten Harrell, psycholog, która bada wpływ pozytywnego myślenia na zdrowie fizyczne i proces leczenia ludzi. Kobieta podaje, że odkryła skuteczność pozytywnego myślenia w radzeniu sobie z przewlekłym bólem, chorobami serca czy depresją. Oprócz korzystnego wpływu na zdrowie fizyczne pozytywne myślenie dość istotnie wpływa na nasze funkcjonowanie, motywuje do działania, zmiany swojego podejścia do świata, podnosi samoocenę i pomaga w nauce optymizmu.

Jak myśleć pozytywnie?

Na pozytywne myślenie nie ma recepty. Jego źródła należy więc upatrywać w tym, co sprawia nam radość i przyjemność. Ważne, aby w każdej negatywnej sytuacji umieć znaleźć jej dobrą i optymistyczną stronę. W ten sposób nauczymy się zmieniać problem w szansę.

Ciężką pracą można w dorosłym życiu świadomie zmieniać swoje nastawienie do świata. 2 lutego jest zatem doskonałą okazją do tego, by szklanka była zawsze do połowy pełna.

 

Zespół prasowy CZSW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej