15 grudnia br. podsumowano dziesięciolecie działalności Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach.

Jak to się zaczęło...

Dziesięć lat temu powołano do życia Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach. Z tej okazji odbyła się okolicznościowa uroczystość, na której podsumowano działalność Ośrodka. W 2007 roku ówczesny Ośrodek Doskonalenia Kadr w Kulach zmienił swoje przeznaczenie i został przekształcony w jednostkę szkoleniową – Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach. W 2012 roku do struktury Ośrodka włączono dotychczasowy Ośrodek Doskonalenia Kadr w Sulejowie, który stał się Oddziałem Zamiejscowym OSSW w Kulach.

Jubileusz

W  Jubileuszu udział wzięli m.in.: Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński, Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej płk Grzegorz Fedorowicz, dyrektorzy biur i kierownicy zespołów Centralnego Zarządu Służby Więziennej, dyrektorzy okręgowi SW oraz komendanci: Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Popowie oraz Ośrodka Doskonalenia Kadr SW w Suchej. Ponadto na obchody przybyli przedstawiciele Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz samorządu terytorialnego. Reprezentowane były także liczne placówki oświatowe na stałe współpracujące z Ośrodkiem. Zaproszeni goście w swoich przemówieniach wspominali współpracę i życzyli dalszych sukcesów w przyszłości. W swoim przemówieniu Dyrektor Generalny podziękował kadrze za wysiłek włożony w jego funkcjonowanie i szkolenie tysięcy funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Nie tylko szkolenie

W wystąpieniach Komendant Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach mjr Dariusz Małolepszy oraz wykładowcy  przedstawili, nie tylko jego historię ale również obecną działalność szkoleniową. Przybliżono współpracę z Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie oraz z Państwowym Muzeum w Oświęcimiu-Brzezince, która jest nakierowana głównie na edukację historyczną szkolonych przez nas funkcjonariuszy. Kadra oraz słuchacze aktywnie włączają się  w pomoc potrzebującym. Kilka razy w roku organizowane są akcje honorowego krwiodawstwa oraz zgłoszenia do bazy dawców szpiku, aby pomóc chorym na białaczkę. Ośrodek posiada szeroką bazę sportową dzięki której odbywają się u nim zawody sportowe  w różnych dyscyplinach. Wykładowcy opowiedzieli zebranym gościom o odbywającym się w Ośrodku Seminarium imienia Romka Smoka, czy stałej wystawie poświęconej pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego, a także Wszechnicy Profilaktyki Społecznej. Wspomniano również o działalności międzynarodowej. W 2009 r. zawarto porozumienie o współpracy z Krajową Szkołą Administracji Penitencjarnej (ENAP) w Agen we Francji. W trakcie swojej dziesięcioletniej działalności współpracowano też z Bawarską Akademią Służby Więziennej w Straubing w Niemczech. Delegacje gościły również z wizytami w ośrodkach szkoleniowych we Francji i Niemczech oraz w jednostkach penitencjarnych na Łotwie, Litwie i Estonii. Przypomniano również, że Ośrodek jest miejscem otwartym na współpracę z innymi służbami mundurowymi. W ramach wspólnych działań, w porozumieniu z Wojskową Komendą Uzupełnień w Częstochowie zorganizowane zostały ćwiczenia obronne pod kryptonimem „Powołanie 11” i „Powołanie 13”.  W październiku 2017 roku Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach wraz z Oddziałem Zamiejscowym w Sulejowie stał się Zmilitaryzowanym Oddziałem Służby Więziennej i miejscem realizacji ćwiczeń dla rezerwistów. Tegoroczne ćwiczenia odbyły się w całej Polsce pod nazwą „Jesień 2017”. Ćwiczeniami osobiście zarządzał Dyrektor Generalny Służby Więziennej pan gen. Jacek Kitliński, a Sztab Dyrektora Generalnego przeniesiono wówczas do Kul.

Zespół Komunikacji Medialnej i Promocji CZSW

zdjęcia: chor. Robert Stryjaś

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej