Zakończyła się IV edycja Zawodów i Warsztatów dla Grup Interwencyjnych Służby Więziennej, które odbyły się w Brzegu Dolnym i Wołowie w dniach 23-26 maja 2017 r. Głównym celem zawodów było sprawdzenie poziomu wyszkolenia poszczególnych grup współdziałania z jednostkami systemu ratownictwa medycznego i wypracowanie wspólnych procedur ratowniczych na wypadek wystąpienia zdarzeń.

Obecność na Dolnym Śląsku wielu autorytetów oraz najwyższej klasy instruktorów formacji mundurowych zajmujących się problematyką specjalistycznych interwencji stała się już tradycją. Przez kolejne dwa dni funkcjonariusze Służby Więziennej przy współudziale m.in. Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, CBA, Batalionu Powietrznodesantowego i Samodzielnych Pododdziałów Antyterrorystycznych Policji doskonalili procedury interwencyjne oraz techniki udzielania pomocy medycznej. Dlaczego? W celu wypracowania najskuteczniejszych wspólnych procedur ratowniczych na wypadek wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych, które w ostatnim roku nasiliły się w krajach UE.

Program warsztatów obejmował część dydaktyczną w formie wykładów dotyczących m.in. metod i technik werbunku do organizacji terrorystycznych oraz przeciwdziałania improwizowanym urządzeniowym wybuchowym oraz praktyczną- zawody. Atrakcją dla mieszkańców Dolnego Śląska będą m.in. pokazy odbicia zakładników z rąk terrorystów w wołowskim Urzędzie Miasta oraz Liceum Ogólnokształcącym. W tym samym czasie ponad 100 mundurowych zajmujących się problematyką specjalistycznych interwencji rozegrało zawody tzw. stacje zadaniowe. Usytuowane w promieniu 15 km od miejsca stacjonowania grupy poddane zostały przypadkom zdarzeń nadzwyczajnych m.in. napaści oraz zachowań autoagresywnych osadzonych, próbom odbicia z transportu czy podłożenia bomby. W trakcie zawodów fascynaci militariów mogli obejrzeć i przetestować najwyższej klasy sprzęt bojowy na specjalnie przygotowanej wystawie w Dolnobrzeskim Domu Kultury. Organizatorem Tactical Prison Rescue 2017 był Okręgowy Inspektorat Służby Więzienej we Wrocławiu.

Galeria zdjęć

 

Zespół Prasowy

Centralny Zarząd Służby Więziennej

 

fot. Mariusz Dejneka

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej