6 lipca 2017r. Zakład Karny w Wołowie odwiedził ponownie Graham Masterton, gdzie ogłoszone zostały wyniki I Ogólnopolski Konkurs o Nagrodę Literacką jego imienia.

I Ogólnopolski Konkurs o Nagrodę Literacką imienia Grahama Mastertona pn. „W więzieniu pisane. Wołów 2017” jest organizowany pod patronatem brytyjskiego pisarza. Organizatorami konkursu są: Dyrektor Zakładu Karnego w Wołowie ppłk Robert Kuczera, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej, Dom Wydawniczy „REBIS” oraz Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wołowie.

Z całej Polski spłynęło 130 prac. Organizatorzy nie spodziewali się takiego oddźwięku. Pisarz, po wnikliwej analizie, wybrał trzech laureatów. Jak wspominał podczas spotkania decyzja była trudna, gdyż poziom nadesłanych utworów literackich był wysoki. Patron konkursu, autor światowych bestsellerów (Manitu, Dżin, Demony Normandii czy Studnie Piekieł), podkreślał zaangażowanie autorów prac oraz wskazywał na wartość aktywizacji osób pozbawionych wolności poprzez uprawianie pisarstwa.
Pomysłodawcą nazwy konkursu jest osadzony z Zakłądu Karnego w Wołowie,  Cezary D.

Nagrody zdobyli:
I miejsce: Krzysztof S. ( AŚ Łódź ), praca pt. „Podwieczorek”. Autor napisał o spotkaniu dwóch ludzi, jeden był w niebie, drugi w piekle. Ich dzień właściwie się nie różnił, mieli śniadanie, obiad, kolację, natomiast w piekle nie było podwieczorków...
II miejsce: Anna C. ( AŚ Kielce ), praca pt. „Białe róże”. Opowiadanie o nienawiści do białych róż. Narratorce kojarzyły się z mężem, który znęcał się nad nią i w końcu zamordował, kładąc na jej grobie właśnie te kwiaty.
III miejsce: Grzegorz Sz. ( ZK Hrubieszów ), praca pt. „Bankruci”. Czytamy w niej niezwykły opis więziennej codzienności.

Zdjęcia: kpt. Robert Wnukowski

Zespół Prasowy

Centralny Zarząd Służby Więziennej

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej