9 stycznia 2018 r., szkolenie zawodowe na pierwszy stopień oficerski Służby Więziennej rozpoczęła pierwsza grupa funkcjonariuszy, licząca sto czterdzieści jeden osób.

9 stycznia 2018 r., szkolenie zawodowe na pierwszy stopień oficerski Służby Więziennej rozpoczęła pierwsza grupa funkcjonariuszy, licząca sto czterdzieści jeden osób. Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, ppłk Ryszard Czapracki, przywitał przyszłych oficerów słowami „zostaliście wybrani spośród tysiąca dwustu kandydatów, którzy przystąpili do niełatwego testu wiedzy, pomyślnie przechodząc postępowanie rekrutacyjne". Komendant przybliżył historię ośrodka, miejsca, w którym przebywali internowani legioniści Józefa Piłsudskiego, a także przekazał słuchaczom informację o konieczności przestrzegania zasad służbowego zachowania się podczas odbywanego szkolenia.

Szkolenie zawodowe

Szkolenie zawodowe na pierwszy stopień oficerski, składa się z dwóch części. Pierwsza część - unitarna, jest jednakowa dla wszystkich, pod względem czasu trwania i realizowanych treści programowych. Zajęcia prowadzone są w grupach bez podziału na specjalizacje. Szkolenie unitarne kończy się praktyką zawodową realizowaną w wyznaczonych jednostkach podstawowych.  Druga część szkolenia, odbywa się już w poszczególnych specjalizacjach i jest zróżnicowana pod względem treści programowych oraz czasu trwania nauki. W możliwie szerokim zakresie zajęcia mają charakter praktyczny i  aktywizujący słuchaczy.

Baza ośrodka

Ośrodek, wykorzystujący nowe technologie, środki i metody szkolenia będzie przez kilka miesięcy bazą dydaktyczną dla słuchaczy. Odbywający szkolenie funkcjonariusze mają dostęp do biblioteki, czytelni, platformy edukacyjnej, bezprzewodowego internetu, sali sportowej oraz siłowni. Dla zainteresowanych przygotowano szeroką ofertę zajęć sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych.

Uwieńczeniem szkolenia i wyróżnieniem absolwentów, będzie promocja oficerska, która planowana jest w czerwcu tego roku, na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Tekst: mjr Ewa Saganowska

Galeria zdjęć

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej